EU vill minska antibiotika i djurhållning

EU föreslår att frihandelsavtalet TTIP skall få skrivningar om att minska mängden antibiotika som används i djuruppfödning både i EU, USA och tredje land. 

Antibiotika används i djuruppfödning i både EU och USA. Syftet är inte bara att bota sjukdomar bland djuren utan även att förhindra att djur blir sjuka; i praktiken handlar det om att antibiotika tillsätts till fodret i förebyggande syfte.

Det håller på att förbjudas inom EU men är fortfarande tillåtet i USA.

Kritiker menar att detta ökar risken för att det utvecklas antibiotikaresistenta bakteriestammar som kan utgöra ett stort hot mot både djur och även människor. Att få en situation där bakterieinfektioner inte som regel kan behandlas med antibiotika vore förstås ytterst allvarligt.

Därför har EU nu upprättat ett förslag som skall minska antibiotikaanvändningen, avsett att införas i TTIP-avtalet.

Förslaget innehåller en rad olika åtgärder för samarbete och riktlinjer för minskad antibiotikaanvändning även i USA och dessutom att både EU och USA skall verka för detta i tredje land, det vill säga även i länder som inte omfattas av TTIP-avtalet.