Fareed Zakaria: frihandel alltid lönsamt för bägge parter

Författaren och journalisten Fareed Zakaria var en av talarna på Svenskt Näringslivs huvudseminarium i Almedalen. Född i Indien, utbildad i USA är han journalist och programledare på tv-kanalen CNN samt som redaktör och skribent i tidskriften Times och The Washington Post. Han var i Almedalen, inbjuden av Svenskt Näringsliv, för att tala om globaliseringen och sin bok The Post-American World.

Efter seminariet fick han frågan om han kände till något fall där ett frihandelsavtal inte lett till förbättringar för båda parter. Han svar var att han inte kunde nämna något fall där frihandel inte lett till fördelar för bägge parter.

Svaret är intressant mot bakgrund av debatten om TTIP där NAFTA-avtalet har fått en del kritik, bland annat från konservativt håll.

Bill Clinton fick igenom NAFTA, men med i vissa fall kraftigt överdrivna prognoser.

Men som framgår är kritiken missriktad. Även om prognoserna är överdrivna är resultatet ändå positivt. Och att jobb försvinner är naturligt. I alla samhällen med tillväxt och dynamik försvinner vissa jobb, medan andra kommer till. Och utslagningen kan ofta förklaras av utländsk konkurrens, medan de nya jobben är svårare att direkt hänföra till frihandeln.

Man kan nog lugnt sätta sina pengar på att Zakaria har gjort en riktig iakttagelse.