Fem punkter för bättre handel i Afrika

Utvecklingen av handeln på den afrikanska kontinenten lovar gott. Både frihandel och institutionell utvecklings följer av det nya avtalet. 

I juli 2019 började  African Continental Free Trade Area (AfCFTA) gälla. Det blir det största handelsblocket vid sidan av WTO. Sekretariatet kommer att ligga i Ghana. Då beslutades också om  fem institutionella verktyg som skall få handeln inom Afrika att gå smidigare.

  1. Ursprungsregler, det vill säga regler för vad det innebär att en vara är afrikansk, det vill säga skall få handlas tullfritt.
  2. Regler för hur tullarna skall tas bort. Nästa år försvinner tullarna på 90 procent av varorna, och under en kommande tioårsperiod kommer ytterligare sju procent av varorna att bli tullfria.
  3. En uppsättning verktyg för hur förhandlingarna om tullfrihet och icke-tariffära handelshinder skall hanteras, delvis automatiserat och webbaserat.
  4. Ett system för hantering av betalningar inom Afrika. Det blir säkrare och enklare och kommer därigenom sätta press på den byråkratiska och opålitliga banksektor i Afrika och få en stor del av oregistrerad gränshandel att övergå till den vita sektorn.
  5. En sammanställning av information och statistisk kring handel avsedd att underlätta för aktörer att se möjligheter och fatta informerade beslut. De informationskällor som finns i dag är ofta föråldrade, ofullständiga och brister i enhetlighet.

Det är svårt att överskatta värdet av detta arbete. De afrikanska länderna har allt mer börjat snegla på omvärlden och se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Nu skapar de genomtänkta, transparenta, administrativa system med företagens och medborgarnas behov, snarare än byråkraternas, i centrum. Finns det skäl att vara skeptisk? Absolut, men även Europa har en gång tagit sig från överhetsstat till rättsstat och det finns ingen anledning att inte Afrika kan göra det.

Frihandelsbloggen har skrivit tidigare om AfCFTA här och här.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel