Filosofisk grundkurs från före detta Radio Moskva

De TTIP-kritiska rösterna har fått ytterligare ett högkvalitativt tillskott.

Det är Radio Rysslands Röst. Kanalens nyhetswebb kan bland annat berätta att ”TTIP på gränsen till kollaps, Förhandlingarna väcker skepticism”. Det är oklart hos vilka denna filosofiska hållning uppträder på grund av TTIP-förhandlingarna, men så länge de inte orsakar nihilism eller solipsism avser Frihandelsbloggen att även fortsättningsvis vara för att TTIP-förhandlingarna fortsätter.

Bäst är dock om de resulterar i ett avtal och kan avslutas.

Rysslands röst (och annat TTIP-motstånd) kommer dessutom även i framtiden avfärdas som atavism.

 


Kategorier: TTIP