Föraktet mot USA är tydligt i TTIP-motståndet

Bloggaren The Risk Monger är en excellent smart och rolig skribent.

Här skriver han om den påfallande ointellektuella och grovhuggna antiamerikanism som råder i bland vissa grupper i Europa och varifrån TTIP-motståndet hämtar mycket av sin politiska energi.

Den som följer TTIP-debatten på båda sidorna av Atlanten kan inte annat än hålla med. Något motsvarande aggressivt och fördomsfullt mot EU eller Europa finns inte bland TTIP-motståndarna i den amerikanska debatten. Där finner man i huvudsak traditionell protektionism och en del misstänksamhet när det gäller valutamanipulation.

The Risk Mongers riktiga namn är David Zauk, han kommer ursprungligen från Kanada och skriver i en anglo-saxisk tradition där man öser på lite mer:

”Like most Canadians who can only define themselves by whom they are not, the Risk-Monger also likes to give it to the Americans with a smug sense of misplaced superiority. But even he is shocked by the raging anti-American bias, prejudice and absolutely stupid nonsense embarrassingly coming out of the anti-TTIP protest movement. I am frightened to think about what policy analysts in Washington must be thinking about those ill-informed yahoos in Brussels. On behalf of the dwindling thinking class in Brussels, I would like to use this blog to apologise for the tasteless slurs and offensive stereotypes found in anti-TTIP campaign materials.”

I huvudsak har han rätt.


Kategorier: EU, TTIP