Fortsatt starkt stöd i EU-parlamentet för TTIP

Mediebilden av TTIP-debatten ger intryck av ett massivt motstånd. Men i själva verket kvarstår i stort sett de majoritetsförhållanden som gällde för snart två år sedan då beslutet att inleda förhandlingarna med USA fattades.

Organisationen Votewatch har på grundval av hur EU-parlamentet röstade om TTIP när beslutet att påbörja förhandlingarna fattades och en rad andra faktorer gjort en prognos av hur EU-parlamentet kommer att rösta gällande TTIP den 28 maj i INTA och den 9 juni i parlamentet.

Omröstningen är inte beslutande, men ger kommissionen och TTIP-förhandlarna en tydlig bild av parlamentets prioriteringar och vilka frågor som har potential att ställa till verkliga problem.

Resultatet av undersökningen här.

Enligt undersökningen är stödet för TTIP fortfarande stort. Trots den intensiva debatten har inga större förflyttningar skett i majoritetsförhållanden.

Översatt till svenska partibeteckningar (och samarbeten) skulle man kunna säga att allianspartierna och Socialdemokraterna är för (med reservation för att det inte finns någon partipiska vilket innebär att det alltid finns de som röstar annorlunda), Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet är emot.

När det gäller tvistelösningsmekanismen ISDS har det däremot skett en förflyttning av positionerna och mycket talar för att man kommer att få en kompromiss i frågan.

 

 

 


Taggar: Votewatch
Kategorier: EU, TTIP, ISDS