Fram med de gamla argumenten – nu säger vi ”nej” igen!

Den här artikeln av EU-parlamentarikern Christofer Fjellner är en liten pärla.

Dess enkla poäng att dagens protektionister som är motståndare till TTIP använder samma argument som de för 20 år sedan använde när de kämpade mot ett svenskt medlemskap i EU:

”Kritikerna mot TTIP lägger nu mycket energi på tvistlösningsmekanismen för investeringsskydd – ISDS. De skiljedomstolar som ska lösa tvister beskrivs som odemokratiska och som ett direkt hot mot tuffa miljö- och folkhälsolagar.

De påstås ge amerikanska storföretag rätt att köra över demokratiskt fattade beslut om allt från kemikalier till kärnkraft. Marita Ulvskog, S, hävdade nyligen att tvistlösningsmekanismen ”skulle göra det möjligt att överflygla demokratiska beslut vid internationella domstolar”.

Argumentationen att makten flyttas från folkvalda till jurister vid domstolar utan legitimitet är identisk med den som anfördes för att misstänkliggöra EU-domstolen 1994. Då hette det att EU-domstolen regelmässigt hindrade länder från att införa tuffare miljökrav.

Sverige skulle tvingas ta emot europeiskt kärnavfall och allt från förbudet mot asbest till meddelarskyddet och allemansrätten skulle rivas upp. Så blev det inte med facit i hand. Mycket talar för att Ulvskog har fel även denna gång.”

Fjellner har helt rätt. Och det handlar inte bara om samma gamla (felaktiga) argument. Der är samma gamla aktivister (typ Ulvskog)  som är igång med sina namnlistor och skrämselpropaganda.


Taggar: Fjellner, Ulvskog
Kategorier: Frihandel, EU, TTIP