Framgång för frihandeln utplånar inte nostalgin kring svunna jobb

South Carolina drar nytta av handel och utländska investeringar, men samtidigt är misstänksamheten stor efter 80-talets förlust av jobb inom framför allt textilindustrin.

Wall Street Journal skriver om staten som är scen för republikanernas primärval på lördag. Artikeln handlar bland annat om Andrea Howell vars liv förändrades när hon fick jobb på BMW:s fabrik som bland annat är en stor exportör av bilar till Kina. 70 procent av bilarna går utomlands och bilarbetarna talar om ”kinabilar” — de exemplar som får all tänkbar extrautrustning.

Samtidigt är Andrea Howell ingen stor entusiast för frihandel:

”Even so, she is no fan of free trade. Two uncles struggled to make ends meet after losing their work at a cotton mill that closed in the 1980s, in a shutdown that devastated the area around Greer. In the primary Mrs. Howell plans to vote for Donald Trump, who she figures wouldn’t let foreign companies “beat us” again.”

Och kanske är detta typiskt för motståndet mot frihandel i USA. Minnet av stålverket eller väveriet lever i decennier tillsammans med föreställningen om att om bara inte de utländska företagen hade konkurrerat ut dem skulle allt vara som förr.

Donald Trump utnyttjar effektivt de föreställningarna genom en radikal protektionistisk agenda. Han har sagt sig vara för frihandel, men som så ofta visar sig hans ord ha ett synnerligen kort bäst-före-datum:

”Mr. Trump, who has a strong lead in polls of South Carolina voters, makes the opposite case out on the hustings. Mr. Trump told a crowd in suburban Charleston on Monday that foreign competitors are playing the U.S. for a fool. “China is ripping us off like nobody has ever seen,” he said. “Vietnam’s a new one, Mexico’s a disaster. Mexico’s the new China. They are taking so many businesses.””

Frihandeln i USA lever med andra ord farligt just nu med både Trump och Sanders som tydliga motståndare till TPP och TTIP. Kongressens beslut om TPP kommer enligt plan i sommar eller strax efter presidentvalet 2016, men innan ledamöterna i kongressen har bytts ut. TTIP däremot kommer inte att vara färdigförhandlat utan blir ett beslut för nästa ledning. Hillary Clintons inställning är oklar men hon kommer knappast sätta politisk prestige på spel för TTIP.

South Carolina är en bra symbol för amerikanernas inställning till frihandel. Arbetslösheten är drygt 5 procent och de jobb som skapas av utländska investerare och export är välbetalda. Ändå finns en föreställning om att man egentligen missgynnas.

USA avviker från Sverige och de flesta EU-länder genom att även näringslivets företrädare kan vara protektionistiska. Mexiko är ett låglöneland och Kina anses av många ägna sig åt valutamanipulation genom att köpa enorma mängder dollar och på så sätt pressa upp dollarkursen. Det finna inga riktiga belägg för detta, men föreställningen lever vidare.

En gång i tiden motarbetade textilindustrin i South Carolina etableringen av den franska däckstillverkaren Michelins fabrik. De var rädda att Michelin skulle bidra till att driva upp arbetarnas löner. Attityden hänger i på sina håll.

 

 


Kategorier: Frihandel