Framsteg på vägen mot frihandel med miljövänlig teknik

Ibland är EU:s byråkrati som en parodi på sig självt. Samtidigt som EU:s medlemsländer subventionerar olika miljöåtgärder finns det tullar och miljökrav(!) på miljövänlig teknologi som gör utvecklingen krångligare och mer tidsödande. Dock arbetar EU för att minska tullarna på miljöteknologi och förhandlingarna har kommit så långt att kommissionen har något substantiellt att rapportera.  

EU arbetar sedan länge med att skapa frihandel för produkter som bidrar till ett mer miljövänligt samhälle: Environmental Goods Agreement (EGA). Det handlar i huvudsak om teknologi för förnybar energi, avfallshantering, vattenrening, kontroll av luftföroreningar, rening och återställning av miljön, miljöövervakning, analyser och energieffektivisering.

Den 30 september hålls ett informationsmöte riktat till civilsamhälle och intresseorganisationer. Den nionde förhandlingsrundan är avklarad och förhandlingarna är inriktade på att avskaffa tullarna på 59 produktkategorier enligt en lista som tagits fram av Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) år 2012.

Förhandlingarna inbegriper EU och ett antal WTO-medlemmar: Australien, Kanada, Kina, Costa Rica, Taiwan, Hongkong, Japan, Korea, Nya Zeeland, Norge, Schweitz, Singapore, USA, Israel, Turkiet och Island. Det är i praktiken alla länder som har någon betydande produktion av miljöteknik.

Syftet är att EGA skall bli ett öppet dokument där fler produktkategorier kan läggas till och andra handelshinder än tullar skall kunna hanteras.