Frihandel i hela Afrika inom tio år

Afrikanerna satsar allt mer på frihandel inom Afrika. Det är mycket positivt. De välståndsskapande globala marknaderna hänger ihop genom att länder handlar med sina grannar. 

Rwandas president Paul Kagame förutspår total frihandel i Afrika inom ett decennium.

”President of Rwanda, Paul Kagame, is projecting the removal of all continental barriers to allow for free trade in Africa within the next 5 to 10 years.

According to the Rwandan President, the various regional blocs in Africa have done a lot – putting in place the right measures to allow for unification in the area of continental free trade.
Speaking at the 2017 Global Business Forum, Africa, in Dubai, Paul Kagame said:

“I think within 5-10 years we will see more progress adding to what we have already realised. If you look at different regions, like the ECOWAS, they have made progress especially in the area of free movement of the people. Very significantly, if you also look at the east African region even more progress has been made in the area of Customs union and integration in the area of infrastructure.”

(—)

Mr. Kagame further stated: “We can get to non-tariff trade across the borders of the continent, because if we are seeing it work in the east African region and other things are working in other regions, then it’s possible because it’s already a big step for us as a union”.

Going beyond the current level of intra-Africa trade estimated at around 15 percent, Mr. Kagame said, is dependent on building knowledge and information to tackle existing bottlenecks, which he believes is being worked on by member-nations already.

Heads of State in Africa have signed an agreement to implement the Continental Free Trade Agreement (CFTA) which is to foster free-trade.

The CFTA, when implemented, will also reduce the continent’s vulnerability to external shocks and is expected to enhance the participation of Africa in global trade as a respectable partner, thereby reducing the continent’s dependence on foreign aid and external borrowing.

In 2000 intra-continental trade accounted for 10% of Africa’s total trade, and increased marginally to 11% in 2015.
Trading among members of the European Union, for example, amounted to 70% in 2015. Intra-African trade is still estimated at less than two percent (2%) of global trade.”

Kagame är säkert alldeles för optimistisk. Men det spelar mindre roll. Utvecklingen går åt rätt håll och man har i Afrika förstått en viktig detalj. Nämligen den som visas av siffran ovan att länderna i EU har 70 procent av sin utrikeshandel mellan sig. Man ser samma sak när det gäller NAFTA, att Mexiko, USA och Kanada är varandras viktigaste handelspartners.

Det är helt enkelt så att av naturliga skäl handlar länder mest med sina grannar. Det är så marknader och värdekedjor hänger ihop.

Länge var det ett stridsämne att Afrikanska länder inte hade tillgång till EU:s marknad. Det är relevant kritik mot EU och håller på att förbättras, men Afrikas handel kan inte bygga på att alla länder främst handlar med EU, lika lite som EU:s ekonomi skulle kunna bygga på att EU-länderna främst handlade med NAFTA-området men inte med varandra.

Det är därför det är så glädjande att länderna i Afrika allt mer integreras ekonomiskt. Det kommer att bygga välstånd betydligt snabbare än bistånd eller ett överdrivet fokus på marknader långt bort.

 

 

 

 


Kategorier: Frihandel