Frihandel i media vecka 14

2016-04-07

Veckans viktigaste nyhet på frihandelsområdet är folkomröstningen i Holland om avtalet med Ukraina. TT rapporterar (här i UNT) och påpekar att det holländska nejet kan tolkas som en seger för Ryssland: 

”Nej-sidans seger i den rådgivande folkomröstningen i onsdags blev solklar med 61 procent mot 38 för ja. Att bara drygt 32 procent av de röstberättigade valde att rösta gör det samtidigt svårt att veta hur stor tyngd som ska läggas vid utslaget.

De facto är det ju bara 20 procent av väljarna som har bestämt det här, konstaterar svenske EU-parlamentsledamoten Fredrick Federley (C).
Den nederländska regeringen har meddelat att det kommer att dröja innan besked lämnas om hur man tänker agera vad gäller samarbetsavtalet med Ukraina. Få bedömare tror dock att avtalet kommer att påverkas särskilt mycket.

(—)

I Ryssland ser man nej-et till Ukrainaavtalet som tecken på en svängning i EU:s östpolitik.

Den politik som Bryssel för gentemot Östeuropa skiljer sig allt mer från vad EU-ländernas medborgare tycker, säger en icke namngiven rysk UD-källa till nyhetsbyrån Interfax.

Stöd för bättre relationer till Moskva finns inte minst inom jordbruket, där en redan tuff ekonomisk situation förstärkts ytterligare av Rysslands förbud mot en lång rad EU-livsmedel som svar på EU:s ekonomiska sanktioner.

Det är ju flera länder som har annonserat att man är tveksam till den kritiska hållning och konflikt som byggts upp med Ryssland, konstaterar svenske EU-parlamentsledamoten Peter Eriksson (MP).”

2016-04-06

ATL – Jordbrukets affärstidning intervjuar jordbruksminister Sven-Erik Bucht, som deltar i OECD:s pågående jordbruksministermötet i Paris:

”Jag kommer att prata om handel, det är ett viktigt för ett frihandelsvänligt land som Sverige. USA:s jordbruksminister kommer att vara där, TTIP är en viktig fråga. Ny teknik, innovation och utbyte av erfarenheter och kunskap mellan länder är jätteviktigt för att vi ska klara av den globala utmaning som det är att ta fram livsmedel för en världsbefolkning som ökar med ungefär 240 000 varje dygn. Det finns ett jordklot och det måste vara en hållbar produktion. Matsvinn är kanske inte så stort i Sverige, men globalt är det en jättestor fråga.”

2016-04-01

SvD skriver om skillnaderna mellan Clinton och Sanders, och konstaterar att när det gäller frihandel delar de en negativ hållning:

”Det råder överraskande nog samsyn mellan Bernie Sanders och Donald Trump om att frihandelsavtalen varit negativa för USA. Sanders dundrar mot Nafta som trädde i kraft under Bill Clinton och pekar på att Hillary Clinton deltog i pr-arbetet för de avtal som ligger på bordet nu, TPP med länder i Asien och TTIP med EU.

Attackerna på frihandeln förklarar till stor del både Sanders och Trumps framgångar i stora delstater med tung industri. I näringslivet breder oron ut sig över att denna grundbult i världsekonomin ifrågasätts.”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media