Frihandel i media vecka 16

2017-04-21

Australien finansminister Mathias Cormann kommer att driva frihandel hårt i Washington:

Australia’s finance minister will trumpet the virtues of free trade and anti-protectionism when he meets global economic leaders in Washington.

Mathias Cormann – who is in the US for talks with world financial leaders – noted the International Monetary Fund had warned against the impact of increased protectionism on global growth.

”Certainly Australia has an open trading economy engaged with the world focused on doing as much business as possible with other parts of the world,” he told Sky News from Washington on Friday.

”We are keen to see all economies around the world be engaged and as open and as freely engaged in trade as possible. That certainly will continue to be our message at these meetings here in Washington this week.”

2017-04-19

LO uppdaterar sin position när det gäller handel. Inga stora skillnader från tidigare uppfattning och i huvudsak en bra linje:

”Den nya formen av internationella handels- och investeringsavtal som inte bara handlar om tullar och tariffer möter förändringen i handels – och investeringsströmmar. Digitalisering och e-handel, utsuddade gränser mellan varu- och tjänsteproduktion och det faktum att företagens produktion ofta består av långa och komplexa värdekedjor, är viktiga utgångspunkter i dagens globaliserade handelsutbyte.

Ett transatlantiskt handels- och investeringsavtal (TTIP) mellan de två största globala aktörerna, EU och USA, kommer att kunna utgöra en global mall för hur den nya generationens avtal kan slutas i framtiden, framför allt när det gäller arbetstagarnas rättigheter.

LOs utgångspunkt är att arbetstagares rättigheter och villkor aldrig får betraktas som ett handelshinder. LO har arbetat aktivt för att påverka förhandlingarna om TTIP i syfte att få ett avtal som bidrar till ökat välstånd, utan att det äventyrar demokratiska beslut och undergräver arbetstagares rättigheter. LO vill också slå vakt om det nationella politiska manöverutrymmet, särskilt när det gäller offentliga tjänster.”

 

2017-04-17

Expressen skriver om kandidaterna i franska valet, bland annat om vad de tycker om handel och globalisering:

Emmanule Macron, 39 år,  På marsch (En Marche):

EU och diplomati: Harmonisera skatter, a-kassa, fortbildning, och minimilön i EU. Handels- klimat och säkerhetsavtal mellan Kina och EU. Inga lättnader i sanktionerna mot Ryssland. Utestäng Storbritannien från EU:s inre, fria marknad.

François Fillon, 63 år, Konservativ (Les Républicains):

EU och diplomati: Avskaffa sanktioner mot Ryssland. Hårdare tag mot Kina i handelsförbindelser. Inför en ekonomisk regering inom eurozonen. Förhandla med Bashar al-Assad i Syrien. Omförhandla EU-avtalet om arbetskraftens rörlighet.

Marine Le Pen, 48 år, Nationella fronten (Front national):

EU och diplomati: Folkomröstning inom sex månader om utträde ur Schengen, om eurosamarbetet och EU-medlemskap. Närma sig Ryssland. Stöd Bashar al-Assad i Syrien. Uttåg ur internationella handelsavtal. Citat: ”Globalisering handlar om att låta slavar tillverka produkter som säljs till arbetslösa.”

Jean-Luc Mélenchon, 65 år, Det Okuvade Frankrike (La France insoumise):

EU och diplomati: Frankrike ska gå ut ur; Nato, eventuellt ur EU (om inte EU böjer sig för franska krav), ur Världsbanken, ur Valutafonden, ur WTO och ur Schengen. Frihandelsavtal ska rivas. Palestina ska erkännas. Frankrike ska närma sig Ryssland diplomatiskt.

 

2017-04-16

SvD skriver om valet i Storbritannien, Brexit och handeln:

”Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden, konstaterar att det är ett högt spel av Theresa May att utlysa ett nyval och hon bedömer inte att nyvalet leder till en mjukare brexit.

– Nyvalet förändrar inte det faktum att Storbritannien står inför en hård brexit, säger Lena Sellgren och menar att det snarare handlar om att May vill stärka sin position.

– Hon är i stort behov av ett starkt mandat inför förhandlingarna, som kommer att bli tuffa.

Lena Sellgren räknar med att Storbritannien inte bara lämnar EU utan även den inre marknaden, vilket innebär att det blir tull på varor som exporteras till Storbritannien framgent.

– De kommer att lämna tullunionen och i praktiken kommer tullformaliteter införas och även ursprungsbevisning, vilket innebär ökade kostnader för företagen och det blir en negativ effekt även om man får till ett frihandelsavtal, säger Lena Sellgren.

Det värsta scenariet vore om man inte ens får till ett frihandelsavtal med EU, utan bara har WTO-avtalet att luta sig mot. Och hur förhandlingarna med EU till sist kommer att gå är mycket svårt att sia om i synnerhet som fler EU-länder står inför nyval, närmast presidentvalet Frankrike.

– Om Marine Le Pen tar hem det har vi ett besvärligt läge. Hela EU-frågan kommer i ett nytt ljus. Mycket står på spel i EU, som kan påverka brexitförhandlingarna, säger Lena Sellgren.

Nyvalet kan leda till en stökigare skilsmässa. Om hennes mandat inte stärks kan den brittiska förhandlingspositionen mot EU försvagas.
Andreas Hatzigeorgiou chefsekonom på Stockholms handelskammare menar att mycket kan hända tills nyvalet äger rum.

– Nyvalet kan leda till en stökigare skilsmässa. Om hennes mandat inte stärks kan den brittiska förhandlingspositionen mot EU försvagas, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Han menar att EU-sidan i förhandlingar kan bli tuffare, och risker finns att frihandelsavtalet inte blir så bra.

– Om den brittiska förhandlingspositionen mot EU försvagas så kan det leda till ett tunnare frihandelsavtal och det ligger inte i Sveriges intresse, säger han.”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media