Frihandel i media vecka 2

2016-01-14

MP måste gira 180 grader skriver Sourze.se:

”Vad mer är bortförhandlat? Vad vet partiledningen och (S) men inte gräsrötterna (ännu)? Vi vet att järnvägen plundras på flera miljarder och det mesta av talet om utbyggda banor är tomma ord. Att trixa med medel från biståndet och föra över till migrationen är ett svek endast de mest opportunistiska maktkramare borde kunna leva med. Bostadsbyggandet tar inte fart och antalet färdiga detaljplaner ökar inte. Glesbygdspolitiken har bidragit till fortsatt dränering av landsorten. Den gröna vågen kom och försvann. Polisen är också försvunnen, mackarna borta, och bankerna vägrar kontanter. En ny urbanisering framtvingad av kostsamma miljökrav kommer att utarma resterna av den bilberoende glesbygden. Arbetsmarknadspolitiken kommer att ge inte Europas lägsta arbetslöshet utan den högsta. Skolan ska ge elever förmåga till komplext och kreativt tänkande men det fungerar heller inte då baskunskaperna hos lärarna är för dåliga. Lärare saknas dessutom i tusental. Sjuksköterskor likaså. Infrastrukturen i form av vattenavlopp är grovt underdimensionerad. TTIP-avtalet för ökad frihandel som EU nu framförhandlat kommer att översvämma Europa livsmedel som produceras under ibland slavliknande former i tredje världen, liksom hormonbehandlat kött och klordoppade kycklingar och allt detta under översyn av internationella specialdomstolar där svenska synpunkter inte når fram. Flyktingkatastrofen har visat att vår uppblåsta värdegrund inte har stöd i resten av EU. Asylpolitiken saknar den uppföljning som behövs och de problemen kommer snart att mångfaldigas. Sverige inför därför i desperation nya och väldigt hårda asylkrav och de som får avslag kommer att repatrieras. Människor på flykt kommer att jagas iväg. Resultatet blir att Sverigedemokraterna snart kommer att framstå som ett mesigt mittenparti.”

 

Handel kan ge 2,2 miljoner jobb skriver Cecilia Wikström, ledamot i Europaparlamentet i  Nerikes Allehanda:

”Trots att EU:s befolkning bara utgör sju procent av världens befolkning, står vi för mer än 20 procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens största frihandelsområde. I dag är EU:s export är nästan lika stor som Kinas, och betydligt större än USA:s. Men EU måste också säkra vår import för att kunna fortsätta att utveckla och producera varor och tjänster.

Flera handelsavtal har nyligen slutits, exempelvis med Kanada, Singapore och Vietnam. Förhandlingar pågår med bland andra USA, Japan, Kina, Marocko och Tunisien. Förhoppningsvis kan nya förhandlingar snart börja med länder som Australien och Nya Zeeland. Skulle alla frihandelsavtal slutas omedelbart, skulle EU:s BNP växa med 2,2 procent, vilket motsvarar 275 miljarder euro, och 2,2 miljoner jobb skulle skapas enligt siffror från EU-kommissionen. Detta motsvarar Österrikes eller Danmarks andel av EU:s ekonomi.

Det transatlantiska handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, som just nu förhandlas fram är kanske det allra viktigaste avtalet. Inte bara för att USA är den enskilt viktigaste handelspartnern för EU och för att det skulle skapa en ny hemmamarknad med nästan 850 miljoner människor, utan också för att det innebär en möjlighet att sätta globala standarder för hälsa, miljö och arbetsrätt, något som dagens växande ekonomier annars kommer att göra åt oss.”

 

Möjligheter och ansvar i en orolig tid skriver sjökaptenen Stig W Reinaert i Trelleborgs Allehanda:

”Flyktingströmmarna ställer stora krav på samarbetsförmåga i Europa. I det fallet lämnar ett gnisslande samarbete Sverige–Danmark mycket i övrigt att önska. Men alla mörka moln till trots finns det en och annan ljusglimt som klimatöverenskommelsen i Paris i december, försiktiga fredsprocesser är på gång i Libyen, Jemen och Syrien. En riskfaktor i och för Europas framtid är en kommande brittisk folkomröstning om landets fortsatta medlemskap i EU. En eventuell Brexit skulle försvaga och splittra både Storbritannien och Europa och allvarligt riskera det europiska samarbetet.

Det skulle också riskera att det geopolitiska samarbetet inbegripet frihandelsavtalet TTIP med USA. Det skulle för Sveriges del också riskera att få allvarliga konsekvenser. Till den här osäkerheten i EU kan läggas det kommande presidentvalet i USA, där man nu för en påtagligt mindre samstämmighet i relationen till EU. Läget i Kina verkar bli mer och mer svårbedömt, inte minst ekonomiskt. Den ekonomiska reformpolitiken i Kina har stannat upp och det politiska klimatet i landet håller på att hårdna. Men får inte vara pessimistisk inför 2016, men frågan är om världen blir bättre eller om den blir farligare och om människan kan ta sitt ansvar för att vända den trenden.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media