Frihandel i media vecka 22

2017-06-01

Dagens Industris Johanna Jeansson intervjuar den peruanske ekonomen Hernando de Soto som menar att stärkt ägenderätt för de fattiga är en väg framåt:

”Du arbetade tidigare på handelsorganisationen GATT – föregångaren till Världshandelsorganisationen, WTO. Hur ser du på det ökade motståndet mot frihandel som präglar politiken åtminstone i västvärlden just nu?
”Det finns några historiska tillfällen då världens länder bestämt sig för att försöka komma överens på global basis. Ett sådant var efter andra världskriget då en ny global världsordning växte fram. Ett annat var efter Sovjetunionen kollaps 1989. Nu närmar vi oss ytterligare en punkt där det tycks som särskilt västvärldens länder behöver ett nytt samhällskontrakt. Brexit är ett exempel på det.”

”Samtidigt står Europa, USA och Japan bara för en liten del av världen. Vad jag försöker förklara är att för 90 procent av jordens befolkning handlar behovet av ett nytt samhällskontrakt om att få till stånd ett skydd för äganderätten.””

 

2017-05-31

Nationalekonomen Andreas Bergh skriver i DN att frihandel inte ger fler jobb. Det viktiga är att frihandeln ger mer välstånd: 

”Den som säljer in frihandel med argumentet att den skapar jobb, lyfter alltså fram konsekvenser vars önskvärdhet kan diskuteras och som frihandel hur som helst inte kan leverera. En sådan retorik kan lätt slå tillbaka. Risken är vidare stor att ju bättre frihandeln är på att skapa ökat välstånd i genomsnitt, desto tydligare kommer dess avigsidor i form av nedläggningar och utlandsflyttar att vara. När frihandeln fungerar som bäst, lär alltså de människor som förväntat sig att den skulle skapa fler jobb vara som mest besvikna. Väntar man sig ett tryggt jobb och säker försörjning är en billig kinesisk tv en klen tröst.

”Den som vill kan spekulera i om denna typ av besvikelse var en faktor som bidrog till att Donald Trump valdes till president i USA eller till att Storbritannien röstade för att lämna EU. Oavsett vilket, tycks dessa händelser inte ha påverkat frihandelsretoriken särskilt mycket. Risken är således att den bäddar för fler besvikelser i framtiden. Kan ett sådant scenario undvikas?

Ett första steg kan vara att skrota den tveksamma retoriken om att frihandel skapar jobb, och i stället lyfta fram det mer korrekta argumentet att frihandel ökar vårt välstånd. Förmodligen är det då viktigt att klargöra att ett ökat välstånd innefattar både ökad materiell konsumtion och ökade möjligheter till fritid. Så har vi nämligen historiskt använt vår ökade rikedom, och det finns inte mycket som tyder på att framtiden blir annorlunda i det avseendet.

Sannolikt krävs större förändringar än att börja tala om välstånd i stället för jobb. Välståndsökningar för ett land i genomsnitt innebär nämligen inte nödvändigtvis att alla i landet får det bättre. Denna insikt gör att många nu uppvärderar den klassiska omfördelningspolitiken, och söker efter sätt att kompensera de grupper som i debatten brukar kallas globaliseringens förlorare.

Ekonomen och Harvardprofessorn Dani Rodrik är skeptisk till att detta plötsliga vurmande för omfördelningspolitik kommer att lyckas, i varje fall för USA:s del. Internationaliseringen har redan gått så långt att tydliga vinnare och förlorare har hunnit skapas, och varför skulle vinnarna då frivilligt gå med på att dela med sig?

Jämfört med USA är Sverige med sin välfärdsstat bättre rustat att lyckas med den nödvändiga omfördelningspolitiken. En förutsättning är dock att vi har rimliga förväntningar på vad frihandel kan åstadkomma. Frihandelns förespråkare bör därför inte utlova sådant som frihandel inte kan leverera.”

2017-05-27

G7-ländernas ledare enades om frihandel enligt SvT:

”Under mötet var det USA och Donald Trump vars ståndpunkter skiljde sig mest från de övriga ledarnas. Förhandlingarna var enligt uppgift hårda, men till slut nåddes ett antal kompromisslösningar. Främst gällde det handeln. G7-gruppen har tidigare varit uttalat för frihandel, samtidigt har Trump varit mycket kritisk till just frihandel.

Slutligen enades dock länderna här om ett uttalande att G7 skall motverka protektionism, men att gruppen även skall motverka att handel sker på ojämna villkor.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media