Frihandel i media vecka 23

2015-06-04

En mycket bra ledare i Bohuslänningen:

”TTIP syftar varken till att tumma på miljölagstiftningar, ge globala företag oinskränkt makt, eller kraftigt sänka tullarna från dagens redan låga nivåer. Tvärtom består 80 procent av vinsterna av regelförenklingar. Möjligheten att slippa dubbla certifieringar ger enklare transporter, mindre strul med tillstånd, lägre kostnader och en större marknad.”

 

Janerik Larsson som vanligt bra i SvD om amerikansk protektionism:

”Den växande amerikanska protektionismen brukar jag regelbundet varna för. Dags igen idag. New York Times har en intressant och oroande artikel om stämningarna i kongressen med anledning av de två stora frihandelsavtalen (TPP och TTIP) som nu är föremål för förhandling. Jag tror inte det är fel att säga att den debatten i hög grad handlar om USAs roll i världen…”

 

2015-06-01

”Ta fram popcornen” skriver Erik Hagström i SvD:

”Regeringsdugligheten är dock avhängig riksdagen, där regeringens EU-politik måste förankras. Och som ordförande i EU-nämnden presiderar frihandelsmotståndaren och EU-kritikern Carl Schlyter (MP).

I SVT Agenda (31/5) kom han återigen ut som motståndare till en av TTIP:s grundpelare; investeringsskyddet, ISDS. Det är tvärtemot regeringens linje, vilken i stället fick försvaras av M:s Europaparlamentariker Christofer Fjellner.

Schlyter vill för övrigt att EU-nämndens möten ska bli mer offentliga. Det är en tanke som nästan lockar, med tanke på den flitiga underhållning ”samarbetsregeringen” bjuder på.”

 

Både stöd och mothugg för Schlyter skriver SvT:s Livekollen om hans påståenden om TTIP och ISDS:

”I en debatt om handelsavtalet mellan EU och USA påstod riksdagsledamoten Carl Schlyter (MP) att varken EU eller USA skulle tjäna på att ge företag rätt att stämma stater om deras investeringar hotas. Han menade att ett skiljedomsförfarande inte skulle locka fler företag att investera i utlandet. Livekollen har granskat påståendet och konstaterar att det finns stöd för Schlyters påstående – men också studier som motsäger det.”

 

Kluvna bortom alla gränser skriver Borås Tidning om Socialdemokraternas agerande i EU:

”Förre folkpartiledaren Gunnar Helén har blivit odödliggjord genom aforismen ”Att vara liberal är att vara kluven”. Men frågan är om inte kluvenheten passar bättre som beskrivning på S&D, den socialistiska gruppen i EU-parlamentet, efter veckans omröstning om frihandelsavtalet med USA.”

 

2015-05-29

Reformer skapas investeringsvänligt avtal skriver Henrik Forsberg och Filip Sjöstrand från Socialdemokratiska Handelsstudenter i Göteborg i UNT:

”ISDS är i dag en vanlig del av handelsavtal mellan länder. Syftet är att skapa ökad säkerhet för utländska investerare i länder där det lokala rättssystemet anses opålitligt. I dessa fall är investeringsskydd ett bra sätt att få annars tveksamma investerare att våga investera i landet och på så sätt föra det ur fattigdom. Även om behovet av ISDS är mindre för ekonomier med stark äganderätt, som EU och USA, är syftet med systemet något positivt. Tyvärr förekommer ett missbruk av ISDS, där företag stämmer stater på orimliga grunder. Detta möjliggörs av brister i hur systemet är utformat. Istället för att ifrågasätta systemet existens bör vi åtgärda bristerna.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media