Frihandel i media vecka 32

2016-08-12

Farväl till frihandeln är rubriken på ledaren i Borås Tidning och ämnet förstås de protektionistiska stämningarna i amerikanska presidentvalet:

”Att protektionismen och globaliseringsmotståndet ökar i det land vi känner som närmast en huvudrollsinnehavare i den liberala västvärlden är minst sagt oroande. Men kritiken mot den globala handeln är inte begränsad till andra sidan av Atlanten, utan hörs också på allt fler håll runt om i Europa.

Och visst kan det finnas anledning att ifrågasätta global handel. Inte sällan är det lättare att se handelns kostnader än dess övervägande många fördelar. Det är inte heller någon som påstår att internationellt samarbete är problemfritt. Men erfarenheten är tydlig: Det enda som är värre än internationellt samarbete är avsaknaden av internationellt samarbete.

Att varor och tjänster kan röra sig så fritt som möjligt har betydelse för såväl Ulricehamn som Washington DC som Bryssel som Abidjan. Alltifrån vår mat till våra bilar är beroende av att det som produceras i ett land kan transporteras till ett annat utan onödiga kostnader eller andra hinder.

En global och fri handel leder till bättre hushållning med resurser, men också till en snabbare spridning av teknik. För att inte tala om hur den internationella handeln har bidragit till att lyfta människor och länder ut ur fattigdom.

Det är just detta som motarbetas av dem som ifrågasätter en fri och internationell handel.”

2016-08-11

Frida Wallnor på Dagens Industri skriver på CETA på ledarplats. Tidningen menar att EU bör godkänna avtalet som redan är färdigförhandlat:

”Det är rimligt att den här typen av beslut förankras på nationell nivå – inte minst med tanke på den debatt som pågår om EU:s överstatliga tendenser. Men genom att ge de nationella parlamenten veto minskade EU samtidigt drastiskt CETA:s möjligheter att bli verklighet, i alla fall inom överskådlig framtid. Ni kanske minns vad som hände i Nederländerna i våras när en folkomröstning hölls för att ratificera EU:s associeringsavtal med Ukraina? Det blev ett nej, av oklara orsaker. Frihandelsavtalet med Kanada kommer också att stöta på patrull, om inte i Nederländerna så i andra parlament.

Det är tydligt att frihandel kommit att bli en tacksam måltavla för globaliseringsmotståndare både på vänster- och på högerkanten. Men att politiker börjar ge efter för sådana populistiska strömningar är värre. Protektionism har som bekant en tendens att smitta.

Det finns därför en stor risk för att Storbritanniens och EU:s framtida handelsförhandlingar kommer att gå samma öde till mötes – speciellt med tanke på att det brittiska avtalet lär bli betydligt mer komplicerat än den kanadensiska motsvarigheten. Ju längre förhandlingarna och ratificeringsprocessen drar ut på tiden desto större ekonomiska värden förloras, med tanke på den omfattande handeln mellan parterna. Som frihandelsvän bör därför den svenska regeringen redan nu börja bereda marken för de brittiska förhandlingarna. Att verka för en ratificering av CETA är en god början.”

2016-08-09

SvD skriver om Trumps ekonomiska politik som han presenterade i början på veckan. Experter avfärdar den som oseriös, inte minst hållningen i handelsfrågor:

”Enligt Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, är Trumps förslag om sänkta skatter och mindre regelverk ett försöka att ena det splittrade republikanska partiet.

– Det är frågor som det republikanska partiet, framför allt i representanthuset, drivit tidigare. Det är säkert ett mycket medvetet val för att försöka ena partiet och framstå som en realistisk kandidat, säger Dag Blanck, och tillägger:

– Samtidigt tar han fortfarande avstånd från den traditionella republikanska hållningen gällande frihandel. På den punkten var det ett tal som andades väldigt starkt av nationalism.

Under talet föreslog Donald Trump att flera frihandelsavtal, bland andra Nafta, ska omförhandlas eller avslutas.

– Det är en väldigt tydlig protektionistisk inställning med tydliga ställningstaganden mot frihandel. Det skulle vara negativt för världsekonomin och den globala tillväxten om Donald Trump stoppar framtida frihandelsavtal.

Enligt Robert Bergqvist är den typen av protektionism ingenting ovanligt i amerikanska presidentval, men Donald Trump har tagit det till en ny nivå.

– Gällande handeln är han hård och tuff. Han bränner handelsbroar till Kina och vill omförhandla eller lämna Nafta om det inte är till USA:s fördel. Det är en ovanligt hög volym av protektionistiska uttalanden.”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media