Frihandel i media vecka 34

Nu är det ordentligt sommartorka även på frihandelsområdet. TTIP- och TPP-förhandlingarna samt WTO:s Dohaförhandlingar har antingen bara semesteruppehåll (TTIP) eller tillfälliga problem (TPP, Doha).

Men något finns det i alla fall att rapportera om.

Liberala Ungdomsförbundet uppmanar på debattplats i Uppsala Nya Tidning SSU att släppa protektionismen.

”SSU gör ett misstag när det går emot idén om frihandel, i synnerlighet med argument utan belägg och istället är pådrivande av gamla protektionistiska idéer vars syfte är att upprätthålla den socialistiska hegemonin.

Som unga europeiska liberaler tror vi på TTIP och att det kommer leda till ökad ekonomiskt tillväxt och sysselsättning i Sverige och Europa. Avskaffandet av alla handels- och regleringshinder samt de inbördes delade höga kraven kommer att skapa världens största frihandelsområde.

De pågående diskussionerna i den offentliga arenan avleder fokusen från fördelarna med frihandel, som är en grundpelare i detta partnerskap. Vår avsikt är att föra tillbaka rationaliteten till diskussionen och i frontlinjen inte bara sätta argumenten för TTIP, men också att ta itu med de konstruktiva insatser EU vidtar för att både säkerställa våra höga EU-standarder och tillväxt.”

Rättvisepartiet Socialisterna är däremot mer på SSU:s linje:

”Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström anser att förhandlingarna ”lägger grunden för en stark och framåtblickande politisk plattform” – så klart säger hon inte för vem eller vilka, eftersom syftet med frihandelsavtalet är att lägga än mer makt i storföretagens händer och kommer enbart att gynna makteliten, storföretagen och kapitalisterna.
Avtalet har dessutom förhandlats fram av hundratals olika så kallade ”rådgivare” från storföretagen tillsammans med representanter från olika stater.

Nästa förhandlingsrunda mellan EU och USA kommer att äga rum under det tredje kvartalet i år. En kraftfull mobilisering till omfattande protestdagar från fackens gräsrötter, tillsammans med andra, skulle kunna skaka etablissemanget, särskilt om det sker i kombination med strejker och andra åtgärder.

I förlängningen krävs det dock en kamp för ett helt annat samhällssystem – ett socialistiskt samhälle, där människors och naturens behov sätts i första rummet, snarare än profitjakt.

I en tid då klassklyftorna ökar, orättvisor cementeras och etablissemangets attacker mot alla skikt av arbetarklassen och naturen både blir fler och grövre har socialismen blivit en än mer skriande nödvändighet.”

Lagom till helgen kan man glädjas med Josh Frydenberg på Australian Financial Review att Australiens vinexport blomstrar tack vare frihandelsavtal med bland annat Kina:

”A lower dollar has increased our price competitiveness and the three free trade agreements recently signed with China, Japan and Korea have created new exciting opportunities.

For example, under the China-Australia Free Trade Agreement, China’s 14 per cent tariff on Australian wine imports will be reduced to zero over the next five years, giving Australian producers a competitive advantage over European and South African suppliers who have no equivalent agreement.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media