Frihandel i media vecka 37

2019-09-12

Hans Stigsson på Norrköpings Tidningar menar att Kina är ett hot mot frihandeln: 

”Företagsledare kan ofta vara anmärkningsvärt naiva i politiska frågor, ibland med negativa konsekvenser för den egna verksamheten. I Dagens Nyheter 11/9 förvånas till exempel Katrine Marcal över den uppenbara aningslöshet det brittiska näringslivet ger uttryck för. På marknaden är den allmänna uppfattningen att det inte längre finns någon risk för en avtalslös brexit! Hoppas kan man ju alltid…

Andra, om än mer begripliga, exempel ges i samma tidning på DN Ekonomi. På Volvo hade man, i likhet med andra biltillverkare, inte räknat med annat än global frihandel under överskådlig framtid. Därför skapar det amerikanskinesiska handelskriget allvarliga problem. Bilar tillverkade USA går inte nödvändigtvis att exportera till Kina och vice versa.

Utvecklingen påvisar på ett påtagligt sätt hur viktig frihandel är för en exportberoende nation som den svenska. Men den påvisar också hur sårbar denna frihandel kan vara i en värld utan pålitliga internationella spelregler. Härvidlag är det många som, med viss rätt, kritiserar den amerikanske presidenten Donald Trumps halsstarrighet. Men grundproblemet är snarare kinesiskt.

Dels har Trump faktiskt inte helt fel som påtalar obalanser i handelsregler – och inte bara i relation till Kina. Till exempel har Förenta Staterna lägre biltullar än Kina, men också EU. Skillnaden mellan de två senare är att EU utgörs av regelstyrda demokratier. Detsamma gäller för övrigt USA. Trump är ingen diktator och han sitter inte heller på obestämd tid.

Det gör däremot Trumps kinesiske kollega Xi Jinping. Först nyligen har länder börjat inse de potentiellt allvarliga säkerhetspolitiska konsekvenserna av handel med Kina. För många är det emellertid business as usual som gäller. Inte så olikt de affärsmässiga relationerna med en Sverige sydlig granne på 30-talet.

För exempelvis Volvo innebär det en kinesisk huvudägare, i form av Geely och dess grundare Li Shufu. Li är på många sätt en beundransvärd person, men han är naturligtvis lika beroende av kommunistpartiets direktiv som alla andra kineser. Så när en ny Volvo-fabrik anlades i Daqing dikterades detta av regionalpolitiska snarare än affärsmässiga skäl.

Vad gör Volvo och andra företag om den kinesiska diktaturen börjar utnyttja sitt ägande till att utöva utpressning? Vad gör en stat som den svenska om en så stor och viktig arbetsgivare som Volvo riskerar att drabbas.”

2019-09-09

DN:s Carl-Johan von Seth skriver om EU:s eventuella co2-tullar:

”Man kan se det som att klimatparagraferna har fått viss effekt redan innan avtalet är påskrivet. Det har skänkt geopolitisk tyngd åt den bojkott som europeiska konsumenter och företag nu hotar med.

Utan ett avtal med stora ekonomiska värden i potten hade pressen på Brasilien varit svagare. Landets näringsliv är tydligt skakat av reaktionerna.

EU går i och med avtalet samtidigt miste om ett tillfälle att ge klimatpolitiken ännu vassare klor. Klimatparagraferna saknar skarpa sanktionsmedel. Löftesbrott leder i första hand till samtal och förhandlingar. Bättre än inget. Men eftersom Parisavtalet i sin tur bygger på mjuka åtaganden har man här skapat dubbla lager av mesighet.

Ursula von der Leyen, som blir nästa ordförande för EU-kommissionen, vill dock ändra på det. Hon släppte i somras en bomb som inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar: Nästa EU-kommission ska lägga fram förslag om ett slags klimattullar.

Hon lovar en gränsskatt på koldioxid som ska kunna riktas mot länder utanför EU. Tanken är att väga upp för att andra inte gör tillräckligt. Ett problem med offensiv klimatpolitik i Europa är annars att smutsig produktion flyttar och att varorna i stället importeras. Från Kina, till exempel.

Bland ekonomer är idén okontroversiell. Förra årets ekonomipristagare William Nordhaus förespråkar starkt att länder ska använda den ekonomiska piskan mot varandra. Gränsskatt på koldioxid omfamnas också i ett upprop med 3.500 nationalekonomer i USA.

Motargumenten har handlat om det skulle sätta frihandeln ur spel och rubba de globala spelregler som EU värnar om.

Men professor Henrik Horn, expert på handelsavtal, skriver i en färsk kommentar att det inte behöver bli så. EU kan ha kakan och äta den. Frihandel och klimat går att främja samtidigt.

Det kan visa sig vara mäktiga vapen i klimatpolitiken som nu smids i Bryssel.”

2019-09-11

Mer spagetti. Brasilien och Mexiko har inlett samtal om ett frihandelsavtal:

”Brazil and Mexico have begun talks on a free trade deal, officials announced seeking to deepen commercial ties between the two largest economies in Latin America as trade tensions threaten to undermine global growth.

Marcos Troyjo, Brazil’s deputy economy minister for foreign trade, said Brazil had formally started free trade talks with Mexico, which in June ratified a trade pact with the United States and Canada to replace the North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Troyjo said that Mexico had traditionally focused on trading with its NAFTA partners but wanted to diversify. He believed Brazil would be able to export more agricultural products to Mexico, Latin America’s No. 2 economy.

Mexico’s economy ministry confirmed there had been talks.

“We have had conversations to see how we can advance toward a liberalization, but we still haven’t defined the path to take,” the ministry said in a statement. “But we’re working on it.”

Trade between Brazil and Mexico has been less than desired, Troyjo said at a conference hosted by the Brazil-China Business Council in Sao Paulo.

The U.S.-Mexico-Canada Agreement has changed things, he said, and “Brazil has a more immediate interest in increasing its exports of agricultural commodities to Mexico.”

Lawmakers in the United States and Canada have yet to ratify the agreement.

The talks between Brazil and Mexico represent the latest chapter in Brazil’s efforts to open up its protected economy and trade more with the rest of the world.

Under far-right President Jair Bolsonaro, Brazil has begun talks on a trade treaty with the United States and is hoping a hard-won pact between the European Union and Mercosur will be ratified.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media