Frihandel i media vecka 38

Veckans viktigaste nyhet är EU-kommissionens förslag till ny investeringsdomstol. SvD skriver:

”Det som föreslås är en investeringsdomstol i två instanser, med offentligt utsedda domare. De fall som investerare ska kunna driva inför domstolen ska vara tydligt definierade och begränsade till bland annat diskriminering och expropriering utan kompensation. Samtidigt ska regeringars rätt att lagstifta ”garanteras” i stadgarna för handels- och investeringsavtal.”

Enligt Veckans Affärer stöds förslaget av socialdemokraterna i EU:

”BRYSSEL (Direkt) Socialdemokraterna i Europaparlamentet välkomnade på onsdagen handelskommissionär Cecilia Malmströms förslag om en investeringsdomstol.

Inställningen hos den stora socialdemokratiska gruppen är avgörande för om kommissionen ska få stöd från parlamentet i sina förhandlingar med USA om ett frihandelsavtal (TTIP).

”Kommissionens förslag är den enda vägen framåt. Det är sista spiken i kistan för ISDS. Domstolen innebär en radikal kursförändring i EU:s handelspolitik”, sade socialdemokraten Bernd Lange i ett pressmeddelande.

Han är ordföranden för parlamentets utskott för utrikeshandel.”

Dagens Industri är på ledarplats kritisk till kommissionens förslag:

”Det finns många skäl till att skiljedomstolar är att föredra. Ett av de viktigaste är spetskompetens, alltså att parterna genom att utse var sin domare kan se till att sakkunskapen finns företrädd. Ett annat skäl är effektiviteten. Ett tredje är finansiering av systemet; i ett skiljedomsförfarande bekostas systemet av parterna.

Nu föreslår handelskommissionären Cecilia Malmström i stället att två offentliga domstolar ska inrättas som ska hantera investeringstvister. Hon hoppas också att domstolarna ska sköta mer än TTIP och i framtiden ska alla internationella investeringstvister hanteras av domstolarna. Stater ska också få garantier för sin rätt att lagstifta i frågor som påverkar internationella investeringar.

Risken är överhängande att detta kommer att inverka negativt på de transatlantiska investeringarna. Det amerikanska företag som vill etablera en verksamhet i Europa räknar naturligtvis med ett fungerande skydd för sin investering. Ett effektivt skiljedomsförfarande hade varit ett sådant skydd.

Cecilia Malmströms förslag innebär en domstol, med politiskt tillsatta domare, vars beslut dessutom kan överklagas till en annan nyinrättad domstol som likaledes har politiskt tillsatta domare.”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media