Frihandel i media vecka 39

”TTIP-förhandlingarna intensifieras” skriver ATL, Lantbrukets Affärstidning:

”På tisdagen träffades EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsminister Michael Froman i Washington D.C. Mötet resulterade i en gemensam ambition att intensifiera förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal, kallat TTIP.

Arbetet är redan försenat. När det började i mer formell mening 2013 var siktet satt på att ha det klart i år. Det kommer inte att hända. Den mest optimistiska prognosen, eller möjligen förhoppningen, är att avtalet ska vara färdigförhandlat innan Barack Obama lämnar Vita huset i januari 2017.”

Annars är förslaget till ny domstol för investeringsskydd den mest frekventa nyheten även denna vecka:

”Vi behöver rättssäkerhet” skriver Nerikes Allehanda på ledarplats:

”I veckan lade EU-kommissionären Cecilia Malmström fram ett förslag till nya regler för tvistelösning. Hon föreslår bland annat att det ska skapas en domstol, med möjligheter att överklaga. Procedurerna ska bli mer öppna. Och den förlorande parten ska betala motpartens rättegångskostnader.

Men de högljudda kritikerna mot TTIP-förhandlingarna kommer inte att tystna. En del av dem är emot TTIP för att de inte gillar frihandel. Och framför allt finns det många som har en djup och känslomässig avsky för USA. Det är just förhandlingarna med USA som väcker protester, inte de förhandlingar som förs med andra länder.”

I webtidningen Alltinget betonar Svenskt Näringslivs Olof Erixon vikten av rättssäkerhet för företag som skall investera utomlands:

”Men också mellan redan fullt utvecklade ekonomier verkar behovet av investeringsskydd att öka. Jurysystemet i USA skulle kunna resultera i mannamån till nackdel för utländska företag vid en konflikt mellan dessa och till exempel en delstat. I länder utanför EU är förtroendet för rättssystemets oberoende i EU-länder inte så starkt som vi själva föreställer oss, särskilt inte när det är fråga om en tvist mellan ett utländskt företag och en stat.”

Brittiska The Guardian skriver om frihandelsavtalet mellan Australien och Kina som är undertecknat men fortfarande leder till hård debatt inför beslutet i parlamentet. Handelsminister Malcolm Turnbull och Labours partiledare Bill Shorten har legat i förhandlingar:

”Malcolm Turnbull has had initial talks with Bill Shorten about the China-Australia free trade agreement (Chafta), raising hopes of a potential political compromise to secure the passage of associated legislation through the parliament.

Shorten, the Labor leader, said he had spoken to the new prime minister directly and told him the opposition was not seeking to change the legal text of the treaty in its attempts to ensure “safeguards” to protect Australian job opportunities.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media