Frihandel i media vecka 40

2017-10-06

Sveriges Radio rapporterar om Kommerskollegiums utredning om hur ett omförhandlat NAFTA påverkar svenska företag:

”De flesta svenska företag som är etablerade i Mexiko kommer sannolikt att gynnas om förhandlingarna kring ett nytt Nafta-avtal går i lås. Men det finns orosmoln.

Den bedömningen gör Kommerskollegium där Ingrid Berglund har utrett omförhandlingens eventuella konsekvenser.

– Svenska företag skulle kunna påverkas i hög grad av omförhandlingarna ifall områden som exempelvis tjänster och arbetsvillkor blir stärkta i avtalet, säger hon.

Frihandelsavtalet Nafta från 1994 mellan Mexiko, USA och Kanada, har USA:s president Donald Trump tidigare sagt sig vilja dra sig ur. Det ledde till stor oro inom näringslivet, men nu pågår sedan i augusti alltså förhandlingar om ett nytt sådant.

Det kan ta många år, men redan nu går det att få en indikation om vad som sannolikt blir de stora knäckfrågorna, säger Ingrid Berglund.

– Vi har gjort bedömningen utifrån de amerikanska positionerna att det inte är sannolikt att man kommer vilja höja tullarna i handeln mellan de tre länderna. Det för att även amerikanska företag skulle påverkas i hög grad av högre tullar. Däremot skulle omförhandlingar kunna leda till striktare regler inom en del andra områden som ursprungsregler. Alltså de som reglerar en varas ursprung, säger hon.

På vilket sätt skulle det påverkas?

– Det skulle kunna var så att man från USA:s sida vill reglera hur mycket insatsvaror som måste komma från USA och hur mycket som kan få komma från andra länder.

Svenska företag sysselsätter omkring 62 000 personer i Mexiko, främst inom industri och tillverkning, men under senare år med ett växande antal även inom servicesektorn. Där kommer också mycket av fokus läggas under Naftaförhandlingarna framöver spår Ingrid Berglund.

– Jag tror också att regler om miljö kommer få en stor del i omförhandlingarna, säger hon.”

2017-10-03

Debatten i Dagens Arena avslutas med replik av Per Hilmersson, internationell chef på TCO:

”När Ceta förhandlades var vi i TCO men också våra kollegor i de andra centralorganisationerna aktiva, inte minst gentemot Sveriges regering.

Vårt främsta krav för att kunna ställa oss bakom avtalet var att det inte fick påverka rätten att förhandla, teckna och tillämpa kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder. Det blev till slut rättsligt bindande.

Även det omstridda investerarskyddet (ISDS) förändrades till ett mer transparent och rättssäkert system, efter påtryckningar från fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer.

Verkligheten är inte svartvit och det gäller så klart även handelsavtalen. Det handlar om att väga fördelarna mot eventuella nackdelar.

Det har vi gjort i fallet med Ceta och vi kan konstatera att de fackliga kraven är tillgodosedda. Därför vi har landat i vår ståndpunkt.”

2017-10-06

Mexikanska politiker är tydliga med  vad Mexiko inte kan acceptera när det gäller nya villkor i NAFTA inför den fjärde förhandlingsrundan enligt Wall Street Journal (betalvägg):

”MEXICO CITY—A group of senators from Mexico’s ruling Institutional Revolutionary Party and its allies on Thursday laid out six “red lines” for the renegotiation of the North American Free Trade Agreement which they said if crossed would lead them to reject a modified deal.

“The modernization [of Nafta] is going to come before the Senate, and for this reason we want to make our worries known,” said Marcela Guerra, a senator from the border state of Nuevo León, one of Mexico’s most industrialized states.

The comments come as Mexico, the U.S. and Canada prepare for a fourth round of trade talks next week in Washington, D.C., and appear to be an effort by Mexican lawmakers to ratchet up pressure on the U.S. on some of the more controversial issues likely to emerge in negotiations.

Ms. Guerra said the U.S. is being uncompromising in the trade talks and applying protectionist principles that Mexico doesn’t share.

“We have a free-trade tradition that has worked for the last 24 years…Mexico is one of the most open countries in the world,” Ms. Guerra said. “The Senate is not going to approve a deal that doesn’t work for Mexico.”

The senators said they won’t accept a proposed “sunset provision” requiring that Nafta be revisited every five years, the elimination of tariff preferences for Mexican textiles, or rules requiring minimum levels of national content for the auto-manufacturing sector. They would also reject seasonal protections for U.S. growers against fruit and vegetable imports from Mexico, the elimination of the Chapter 19 dispute resolution mechanism, and a proposal that would allow the U.S. government to favor American suppliers in its procurement.

Most of the items have already been highlighted as problematic by Mexico’s private sector and its negotiating team, and the senators emphasized that their comments were for the benefit of U.S. trade officials. “We want to send a message to Washington,” Ms. Guerra said.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media