Frihandel i media vecka 45

2015-11-05

Östgöta Correspondenten skriver på ledarplats om det tvivelaktiga Fair Trade och sätter det i relation till riktig frihandel: 

”Och nu vill nuvarande kommunledning ansöka om att stå värd för Fairtrade Forum 2017. För Miljöpartiet är det förstås rena julafton; skattepengar – 700 000 kronor närmare bestämt – läggs på särbehandling. Vad som istället vore rättvist är frihandel. Frihandel utan tullar och subventioner som gör att rätt sak odlas på rätt plats och säljs till rätt pris. Det skulle gynna bönder och konsumenter över hela världen. Men MP gillar inte frihandel. Här i Linköping hyllar Nils Hillerbrand Fairtrade och på EU-nivån strider hans partikolleger för att stoppa TTIP-avtalet med USA. Det är att göra världen en otjänst.

Men, miljöpartisterna är åtminstone konsekventa. De som faktiskt tvingade på kommunen Fairtradediplomeringen var Alliansen. Partier som annars brukar stå upp för frihandel och åtminstone i Europaparlamentet jobbar för det transatlantiska frihandelsavtalet. Gäller inte samma principer lokalt? Det vore välkommet om någon borgerlig Linköpingspolitiker vågade argumentera mot planerna på Fairtrade Forum, om så bara lite grann. Men det ger väl inte tillräckligt med goodwill hos massorna?”

 

Jordbruksaktuellt skriver om dansk fläskexport som hotas av TPP:

”Handelsavtalet TPP försätter danskarna i en hårdare konkurrenssituation när den amerikanska marknaden för fläsk öppnar sig från bland andra Kanada, Vietnam och Nya Zeeland. Men även exporten till Japan väntas påverkas.

Under 2014 exporterade Danmark 135 000 ton fläsk till Japan. Om TPP avtalet träder i kraft, vilket förväntas ske under nästa år, kan det innebära att Danmark förlorar en export på 90 000 ton. Handelsavtalet gör det enklare och billigare att importera fläsk från USA och Kanada till Japan.

–Om inget liknande avtal sluts mellan EU och Japan kommer det att få katastrofala följder, säger Erik Kam.

Han uppskattar även att utan en liknande uppgörelse mellan EU och Japan, kommer EU att förlora en exportvolym på 200 000 ton fläskkött, när avtalet är implementerat.

Med ett ihållande handelsembargo från Rysslands håll, är det vikigt att se till att Europas fläsk fortsätter att nå utomeuropeeiska marknader.”

 

2015-11-03

Sverige behöver en handelsminister skriver skriver Hans Rothenberg (M) och Lars Hjälmered (M) i Göteborgsposten:

”Olika regelverk och tullar mellan EU och USA kostar exempelvis Volvo Cars cirka en miljard kronor om året. Pengar som skulle kunna användas för att utveckla bilar i stället vilket Volvo Cars VD Håkan Samuelsson tidigare vittnat om i GP. För EU:s personbilsindustri gäller i dag tullar på 2,5 procent till USA. Omvänt finns tullar på tio procent. Samtidigt finns olika regelverk för exempelvis krocktester, säkerhet och utsläppsnivåer. TTIP är synnerligen viktigt för Volvo Cars och därmed också för Västsverige. För svensk industris skull måste regeringen sluta flirta med TTIP-motståndarna och lägga fullt fokus på att få bort handelshindren i frihandelsavtalet med USA.
Stefan Löfven måste visa i handling att hans regering menar allvar med exportfrämjandet genom att befria Mikael Damberg från uppgiften som närings- och innovationsminister för att fullt ut kunna vara handelsminister. Alternativet är att entlediga Damberg som handelsminister och tillsätta en ny. Fram till dess blir exportstrategier bara pappersprodukter om de inte omsätts i aktiv handling från regeringen. Sverige behöver en handelsminister på riktigt.”

 

2015-10-30

Arbetet skriver om att det spurtas i TTIP-förhandlingarna:

”Demonstrationen i Berlin för två veckor sedan var massiv men bara en av många demonstrationer som tyska DGB (Tyska LO) organiserat med miljörörelsen där andemeningen varit nej till TTIP.

I Sverige har LO, TCO och Saco en annan hållning. Facken är positiva till ett frihandelsavtal.

– Vi är en är en liten exportberoende nation, uppger Susanne Lindberg Elmgren på LO, som förklaring till att svenska fack är mer positiva än många andra fackföreningar i Europa.

Det vore för mycket att säga att fack den Europeiska fackföreningsrörelsen är splittrad i sin syn på ett frihandelsavtal men skillnaderna är ändå tydliga.

Den tyngsta fackliga kritiken mot TTIP har handlat om det så kallade investeringsskyddet. Det anger hur konflikter mellan stater och företag ska lösas. Både facken i USA, EU och Sverige har varit mycket kritiska mot det eftersom EU velat införa en tvistelösning i frihandelsavtalet där en nämnd ska besluta vad som sak gälla.

– Det är en överprövning av demokratin, har varningarna varit.

Rädslan har varit att stater som fattar demokratiska beslut som rör till exempel hälsa eller arbetsmiljö ska stämmas av företag som anser att deras investeringar ödelagts. Så var fallet då Philip Morris stämde Australien då de införde tuffare märkning av cigarettpaket.

De hänvisade till investeringsskyddet, så kallade Investor-State Dispute Settlements (ISDS). För de fackliga så har det funnits en oro att de personer som utsetts till att döma i sådana tvister haft en nära koppling till företagen. För att föra förhandlingarna framåt la EU-kommissionen förra månaden ett nytt förslag på tvistelösning.

Skyddet för företags investeringar ska inte längre heta ISDS utan har bytt namn till Investeringsdomstolsystemet. Den viktigaste skillnaden är att det gemensamt ska upprättas en lista över vilka som ska vara med att döma i tvister.

Svenska LO är positiv till förändringen medan Europafacket är mer tveksamt och uppger att de inte räcker med att bara byta namn. Det tyska facket DGB har ännu inte tagit ställning till EU-kommissionens nya utspel.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media