Frihandel i media vecka 47

2018-11-22

Frihandelsavtal med EU kan ge bättre djurskydd i Australien enligt The Maritime Executive:

”In a first for Australia, animal welfare will be on the agenda for free trade agreement negotiations with Europe which entered a second round this week.

Unlike Australia, the E.U. has a record of including language on animal welfare in its trade deals and the Treaty on the Functioning of the E.U. explicitly requires it.

Trading partners will usually seek to level playing fields in their free trade negotiations, and Humane Society International says that while far from perfect, farm animal welfare standards are generally higher in the E.U. than in Australia. The animal protection charity says this is an opportunity for Australia to lift its game.

(—)

Australia presently does not have any Federal legislation concerning animal welfare. Individual states do have prevention of cruelty legislation that rarely contains inherent farm animal welfare provisions, but a few states have incorporated national codes of practice.

”Any trade agreement negotiated with the E.U. should include meaningful provisions that create positive change for farm animals. Liberalizing trade may well be one of the key goals of these negotiations, but we believe that this should not be at the expense of the welfare of animals,” said Dr. Joanna Swabe, Senior Director for Public Affairs for Humane Society International in Europe.

”Compliance with E.U. animal welfare standards should be a requirement for placing Australian animal agricultural products on the E.U. market,” she said.

In 2017, over 35 million kilograms of meat was imported to the E.U. from Australia. Nearly half of that was beef, but sheep meat is also one of Australia’s major meat exports to the E.U.

Free trade agreements between Europe and each of Chile, South Korea, Canada and Mexico already include animal welfare provisions, and Humane Society International has detailed what standards it believes should be set. These include welfare for farmed cattle, pigs, sheep, poultry and the live export trade. The trade in live animals between E.U. Member States and Australia mainly concerns horses for breeding purposes or equestrian sports, primarily from and to the U.K. and Ireland. There is also very limited trade recorded for sheep, in addition to species, such as parrots, for the exotic pet trade. While the live animal trade between E.U. Member States and Australia is limited, both are responsible for live animal exports beyond their borders, and the free trade agreement could increase such trade.

The Humane Society International briefing also includes provisions relating to trade in fisheries and wildlife and associated products. The E.U. is one of the top three destinations for illegal wildlife (alongside China and the U.S.). The European Union accounts for one third of all ivory seizures worldwide with Belgium, France, Portugal and the U.K. acting as key transit routes. Caviar, vicuna wool and reptiles are other frequently traded items. As trade between the E.U. and Australia is liberalized, there will also potentially be an increased opportunity for illegal trade in live animals and wildlife products, warns Humane Society International.”

2018-11-21

Johan Norberg skriver i f+ om att marknader och frihandel är naturligt för människor:

”De senaste åren har marknadsekonomin allt mer presenterats som någon slags eliternas konspiration mot folket.

Både Donald Trump och europeiska vänsterpopulister hävdar att frihandel är något som vi har blivit påtvingade av en liten elit som inte har vårt bästa för ögonen – EU, WTO, Kina eller Davos. Folket vill i alla fall inte ha det, så nu är det dags att begränsa marknadens frihet.

Medan jag läste senaste nytt om de globala handelskrigen återkallade en vän mig till verkligheten. Det var ett meddelande från fritids, som hade problem med barnens medhavda snacks.

Problemet var att barnen hade börjat byta frukter och andra matvaror med varandra. Allra värst var riskakorna, för barnen använde dem för att byta till sig andra livsmedel och till och med hjälp och tjänster.

Fritids behövde helt enkelt föräldrarnas hjälp att stävja barnens vildvuxna kapitalism. Marknader uppstår nämligen över allt där det finns människor, därför att det är vår metod att byta till oss det som vi föredrar framför det vi redan har.

Världshandelsorganisationen fanns inte på fritids och barnen hade inte ens någon riksbank, men ändå började de idka byteshandel och utvecklade till och med ett betalningsmedel – riskakor. Dessutom ett som uppfyller lärobokens definition på pengar, att vara standardiserat och att lagra värde (i alla fall bättre än färsk frukt).

Marknader är inte något som eliter, utlänningar eller kapitalister tvingar på oss och det är inte någon märklig institution som har konstruerats i nationalekonomernas elfenbenstorn och sedan hissats ned till mänskligheten. Marknader är något människor gör så fort inte stater eller rövare (eller fritids) hindrar dem från det.

Vi kan se att frihandel uppstår spontant hos våra barn, och vi kan också se det i mänsklighetens barndom.

I Olorgesailie i södra Kenya har arkeologer grävt upp verktyg som är mer än 300 000 år gamla, ungefär jämngamla med människosläktet. Intressant nog är de tillverkade av obsidian, vulkaniskt glas som lätt kan brytas för att skapa sylvassa verktyg och vapen. Det intressanta är att obsidian bara finns på några få platser, och ingen är i närheten av Olorgesailie. Forskarna menar att materialet kom från en källa 88 kilometer bort och att invånarna var en del av ett handelsnätverk där de bytte varor och resurser mot obsidian.

Byteshandel är med andra ord lika gammalt som människan, och på många sätt har det bidragit till att skapa människan. Ett skäl till att förmågan att kommunicera och tänka abstrakt utvecklades så snabbt i vår art, är att vi har tjänat så mycket på att samarbeta med andra och dra nytta av varandras idéer och arbetskraft.

Både arkeologer och fritidspedagoger dokumenterar att handel inte är något som har tvingats på oss utifrån, utan är något av det mest självklara och mänskliga vi kan ägna oss åt.

Det betyder att när vi talar om marknader så talar vi egentligen om människor, och när stater begränsar marknadens frihet så är det inte någon abstrakt institution vi talar om, utan det är människors rätt att skapa sig en bättre tillvaro som vi angriper.

Att begränsa marknader är att begränsa människan.”

2018-11-15

I finska Hufvudstadsbladet skriver  Juho Romakkaniemi, vd för Centralhandelskammaren, om att EU måste arbeta för att stärka WTO:

”Det som är avgörande för Finland är USA:s attityd till handelspolitiken överlag. Med Trump vid makten har USA gjort en helomvändning och börjat underminera det globala regelbaserade system som landet själv varit med om att bygga upp inom främst Världshandelsorganisationen WTO.

Inom det Demokratiska partiet leder valresultatet till en maktförskjutning där den vänstra falangen får en större tyngd. I praktiken handlar det om den del av partiet som traditionellt har förhållit sig skeptiskt till frihandel och handelsavtal. Det finns en överhängande risk för att den vänstra falangen inom Demokraterna och den högra inom Republikanerna gör gemensam sak och stöder en protektionistisk politik.

Om det här scenariot förverkligas och Trump trots valresultatet fortsätter att i alla lägen placera USA och landets egna kortsiktiga intressen först kan vi räkna med att det blir svårare för finska företag att sälja sina varor och tjänster på den globala marknaden.

I ett större perspektiv gäller den här frågan inte ens Trump eller hans befogenheter eftersom den skeptiska inställningen till frihandel existerar i båda partierna. Risken finns att USA fortsätter att vända sig inåt och avsäger sig rollen som en förkämpe för frihandel även efter att en ny president tagit över.

(—)

Efter kalla krigets slut och en relativt lång period av stabilitet finns det igen en efterfrågan på skickliga och kunniga politiker som försvarar det regelbaserade system som behövs för att den globala handeln ska fungera. Nästa vår har vi EU-val och en ny kommission tar efter det över ansvaret för att bevaka medlemsländernas intressen.

EU är världens största handelsblock. Den kommission som tar makten efter valet måste utnyttja unionens styrka som ekonomisk supermakt för att stärka WTO och fortsätta att knyta handelsavtal med övriga länder och regioner.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media