Frihandel i media vecka 5

2017-02-02

DI skriver om Carl Bildts reaktion mot Trumps idé att erbjuda enskilda EU-länder bilaterala handelsavtal med USA.  I praktiken skulle det kräva att man avskaffar den inre marknaden — i praktiken att hela vitsen med EU försvinner.

”Rapporter om att Trumps tjänstemän erbjuder enskilda EU-länder handelsavtal. Ett ondskefullt sätt att försöka bryta upp unionen eller bara dum okunnighet?”, frågar sig den tidigare utrikesministern i en tweet på torsdagen, skriver Aftonbladet.

Carl Bildt har tidigare riktat kritik mot Donald Trump och har bland annat skrivit, i en kolumn i Washington Post, att det Trump säger och står för betyder slutet på västvärlden som vi känner den.”

2017-02-01

Amelie von Zweibergk, chef Industriell utveckling, Teknikföretagen och Jennie Cato, enhetschef Produkter och Marknader, Teknikföretagen, skriver i Dagens Samhälle att Sverige måste gå i täten när det gäller kampen för frihandel:

”Sverige är en liten marknad och vi kommer att vara exportberoende även i framtiden. Också därför är det viktigt att vi motverkar protektionism, tullar och andra handelshinder. Dessutom kräver dagens och morgondagens utmaningar – demografiska förändringar, klimatfrågor, effektivisering av resursanvändning, hälsofrågor, urbanisering med mera – en långsiktigt hållbar tillväxt.

Ingen vet dock vilka branscher och företag som kommer att bli morgondagens stjärnor och motorer. Men vi kan vara övertygade om att de företag som till konkurrenskraftiga priser erbjuder bra produkter och tjänster som är hållbara, löser och tillgodoser människors och samhällens problem och önskningar, kommer att gå vinnande ur den striden.

Att vi i Sverige kan erbjuda goda förutsättningar för export blir därför avgörande för vår konkurrenskraft och vårt välstånd. Därför gäller det att Sverige tar täten och förklarar och försvarar frihandelns roll som basen för globala produktionsprocesser och därmed tillväxt och välfärd.”

 

SvD skriver om att EU skyndar på samtalen om frihandel med Mexiko:

”EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Mexikos ekonomiminister Ildefonso Guajardo har enats om att skynda på förhandlingarna om att uppgradera det nuvarande frihandelsavtalet.

”Vi tar vår handelsrelation in i 2000-talet. Tillsammans bevittnar vi en oroande ökning av protektionism runt om i världen. Som likasinnade partner måste vi nu stå upp för tanken på ett globalt och öppet samarbete”, skriver Malmström och Guajardo i ett gemensamt uttalande.

Två nya förhandlingsrundor har planerats in till början av april och slutet av juni.”

 

Den eviga Gunnar Hökmark, moderat ledamot av Europaparlamentet går i Norrköpings Tidningar till försvar för frihandeln:

”Stängda gränser innebär alltså mindre handel, mindre investeringar och lägre tillväxt. Men det handlar inte bara om nationalekonomins gamla sanningar utan än mer i vår tid om det enkla faktum att avancerad industriproduktion och utvecklade produkter kräver större marknader än nationalstatens. Om kanadensare inte kan köpa amerikanska bilar blir det inte så lätt för den amerikanska bilindustrin, även om det är svårt att konkurrera med många andra. För om man inte kan utveckla ett näringsliv som är konkurrenskraftigt kommer man inte heller ha en välfärd som är ledande, och man kommer inte ha ett näringsliv som kan mäta sig med andra delar av världen i en global ekonomi.

Protektionism är stagnation och slår mot länders välstånd, men det skapar också motsättningar eftersom den faktiskt skapar motsatta intressen mellan länder och folk. Det gemensamma utbyte som är fundamentet bakom handel ersätts med tanken om ett nollsummespel där man lurar sig själv att tro att alltid någon förlorat när en annan vinner.

I dag står Europa och Sverige starkt i världens största frihandelsområde, den Europeiska unionen. Det gör inte utvecklingen i USA, eller Storbritannien, mindre oroande. För det som är så farligt med protektionism är att den lätt sprider sig. Till slut så har vi bara oss själva att sälja bilar och telenät till. Och det blir inte så mycket. Och då blir vi ännu fattigare.

Men här har EU och Sverige ett gyllene tillfälle att visa vägen genom att fortsatt värna en inre marknad i EU, handel och utbyte. Det är så frihetens dynamik skapar ökat välstånd och jobb. Och fred.”

Författaren Tim Harford skriver pedagogiskt om frihandel i Financial Times (bakom betalvägg):

”When our first child was born, I had an office job. My wife’s exhausting and non-remunerated profession was stay-at-home mother. Later, she retrained as a portrait photographer. To let her return to the labour market, we needed to hire a nanny. There is more to such a decision than money but, on purely financial terms, this was a no-brainer: the nanny earned less than either of us, so by freeing us to earn money in other ways, the Harford household was richer as a result.

Yet what makes obvious sense for a household can become strange and threatening in a different context. Imagine: the proud independent nation of Harfordia had a thriving childcare sector (my wife), but it was undercut by cheap foreign competition (the nanny). There was a vast bilateral trade deficit with the nanny, and Harfordia’s homegrown childcare sector was devastated. Bad!

Though Harfordia’s photography sector boomed as a result, you can bet that’s not what the populists would be pointing to.

Free trade suddenly seems to have few supporters. Some of Britain’s more effervescent Brexiters are free-traders, it is true, but with friends like that, who needs enemies? So I thought it was worth reminding ourselves just what was supposed to be so great about free trade in the first place.

The first and most fundamental insight is that all human civilisation is built on some sort of trade. I’m not much of a farmer but, fortunately, I am able to trade the books I write for food and for the electricity that lets me cook. Even my books rely on others to make the paper, design the word-processing software, bind the pages, design the covers, handle the logistics . . . Some of this I could do myself, albeit slowly and incompetently. Other things I couldn’t begin to attempt.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media