Frihandel i media vecka 5

2016-02-03

Branschorganisationen Svensk Fågel ställer enligt Jordbruksaktuellt krav på TTIP.

I samband med att Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte den svenska ambassaden i Washington förra veckan, för att diskutera det europeisk-amerikanska handelsavtalet TTIP, passade branschorganisationen Svensk Fågel på att överlämna en önskelista till ministern.

Kraven från Maria Donis, vd, är bland annat följande:

”Varje livsmedelsproducerande bransch har sina egna förutsättningar och utmaningar. Vi har våra, grisbönderna har sina liksom mjölkbönderna och så vidare. Det finns ingen quick fix som löser alla problem för alla branscher. Regeringen måste sätta sig in i alla branscher för att kunna utforma en strategi som gör skillnad på riktigt.

Ett EU-förslag om att tillåta att doppa eller spreja slaktad kyckling i peroxiättiksyra, en bakteriedödande kemikalie, diskuteras. En metod som går helt emot den svenska modellen som går ut på att ha en frisk och säker kyckling från början. Vi ska inte acceptera en sämre djurstandard och sämre hygien, utan ha höga krav när det kommer till kvalitet och säkerhet även på importerad mat.

Det måste finnas tydligare information till konsumenter om svensk djurskydds- och smittskyddslagstiftning och vilka skillnader som finns mellan Sverige och övriga EU. För att konsumenter i större utsträckning ska bli villiga att betala mer för svenska kvalitetsvaror behöver myndigheter förklara och beskriva varför lagstiftningen finns och vilka merkostnader det innebär i produktionen.

Idag får branschen själva finansiera administration kring de kontrollprogram och kontroller som genomförs för att kunna leverera en tryggare och säkrare kyckling. Förslaget om ett nytt kontrollprogram ökar kostnaden hos bonden, branschen och myndigheten kring utveckling, administration och tillämpning. Dessutom innehåller förslaget en ökad rättsosäkerhet.

Dagens krav på MKB-ansökan för kycklingstallar gör en nybyggnation till en både utdragen och kostsam process. Från det att man skickar in ansökan till att stallet är färdigt tar det cirka 2-3 år. Det kostar dessutom cirka 100 000 kronor per ärende. Detta gör att bönder drar sig för att expandera och utveckla sin gård vilket i sin tur leder till en mindre levande landsbygd.

Vissa regeringar inom EU värnar om inhemsk produktion som i sin tur leder till otillbörlig konkurrenskraft och pris dumpning. Företag inom EU erhåller investeringsstöd åt bönder och industri utan maximal gräns på investerings- och produktionsstöd. Svenska regeringen bör uppmärksamma detta inom EU samt värna om den inhemska produktionen och stötta företagen så att det inte blir en snedvriden konkurrens på den inhemska, Europeiska marknaden.

Vi har i flera år fört fram regelförenklingar som en oerhört viktig punkt för att kunna utveckla vår verksamhet. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll. Istället för en enklare vardag har vi istället sett ökad administration. Syftet med regelförenklingar ska vara att det blir bättre, både för oss djurägare men också för myndigheter. Och framförallt för djuren. Men krångliga regler hindrar förnyelse och förbättringar.

Vi är beroende av att kommunerna förstår hur de upphandlar mat med kvalitet. Vi vet att de flesta svenska konsumenter vill ha svensk kyckling när de handlar. Men på skolor, sjukhus och äldreboenden är det kommunen som bestämmer vad som serveras. Tyvärr är kompetensen alldeles för låg kring vilka krav det går att ställa och framförallt hur dessa krav sedan ska följas upp. Resultatet är att även om kommunen ställer tuffare krav så missar de att kontrollera att kraven uppfylls och importerad kyckling väller in i offentlig verksamhet. Det behövs en större utbildningsinsats och tuffare krav på uppföljning i offentlig upphandling.

Kraven på utbildning för kycklingbönder är extremt höga, vi ska ha en mycket bred kompetens inom alla delar av djuruppfödningen. Det här välkomnar vi då vår bransch blir mer specialiserad och vi måste ha stenkoll på vår uppfödning. Men vi kräver också att Jordbruksverket och Länsstyrelsens handläggare och kontrollanter har lika stor kunskap som vi. Idag är kompetensen skrämmande låg hos de personer som förväntas kontrollera att vi sköter oss efter de krav som finns.”

 

2016-02-01

Kina-status svår nöt för ET skriver UNT

”Klockan tickar obönhörligt fram mot den 11 december i år. Då – på dagen 15 år efter Kinas inträde i världshandelsorganisationen WTO – anser regeringen i Peking att landet automatiskt inte längre kan anses vara ”icke-marknadsekonomiskt”. Och då blir det i så fall betydligt svårare för omvärlden, som EU till exempel, att införa skyddstullar mot Kina med hänvisning till dumpade priser.

Uff, säger framför allt de europeiska stålbolagen.

Det ger ett obegränsat tillstånd till att dumpa och förstöra miljontals jobb i sektorer som stål, bilar, energiteknik, verktyg och kemikalier, varnade Milan Nitzschke, talesman för industriorganisationen Aegis Europe i förra veckan, enligt Reuters.
Trams?

Långt ifrån alla håller dock med om katastrofscenariot.

1,3 procent av EU:s handel påverkas av antidumpningtullar. Att det skulle slå på tre miljoner jobb, som räknades ut av en tankesmedja i USA på beställning av stålindustrin i Europa – det är trams, säger svenske EU-parlamentsledamoten Christofer Fjellner (M).”

 

2016-01-28

”Frihandelsavtalet är bra för både ekonomin och demokratin” skriver exportföretaget Sepsons VD Mats Efsberg i Dalademokraten:

”Ellie Cijvat skriver den 21 januari i Dala-Demokraten att det planerade frihandelsavtalet mellan EU och USA borde stoppas.

Syftet med TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) är att förenkla handeln genom att undanröja en rad handelshinder.

Kommer avtalet till stånd skapas världens största regionala frihandelszon till gagn för ekonomi och demokrati.

Jag driver ett tillverkande företag i Vansbro där cirka 85 procent varorna går på export. Att exportera till länder inom EU är i dag mycket lätt tack vare den frihandelszon som EU utgör. Men tyvärr är det svårare att handla med länder utanför EU.

Ska man leverera till USA möts man av en handelshindrande byråkrati vilket begränsar möjlighet till expansion och tillväxt av arbetstillfällen.

Nej, Ellie Cijvat, företagen från de demokratiska länderna kommer inte att ta över lagstiftningen och förstöra jordens miljö. Det är i de odemokratiska länderna, där auktoritära system styr över ekonomin, som ditt fokus för världsfreden bör ligga.

Förhandlingarna om TTIP har redan dragit ut på tiden. Starka vänsterpolitiska krafter försöker motarbeta detta avtal som skulle kunna bli ett lyft både för demokrati och sysselsättning, nationellt som globalt.”

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media