Frihandel i media vecka 7

2016-02-18

”Svensk undfallenhet är ett hot att ta på allvar” skriver Jordbruksaktuellt på ledarplats:

”Den utbredda undfallenhet vi ser idag är sannolikt en effekt av folks vilja att vara politiskt korrekta. Att vara politiskt korrekt kan sägas vara en effekt av att välja den lättaste vägen genom livet. Svenskt jordbruk är sedan länge under mycket hård press. Det saknas inte nationella utmaningar och vi står inför internationella jätteutmaningar som transatlantiska frihandelsavtalet TTIP.

Vi kan inte möta dessa utmaningar med undfallenhet. Det krävs ett helt annat mod, stolthet och en helt annan retorik för att vi ska få vår vilja igenom.”

 

2016-02-16

Den svenska och brittiska EU-debatten har likheter på den negativa sidan menar Janerik Larsson på Europaportalen:

”Den första likheten är den inskränkta, ganska fantasilösa nationalism som frodas såväl i Storbritannien som i Sverige. Det brittiska populistpartiet UKIP och de svenska Sverigedemokraterna har stora likheter även om det förvisso också finns skillnader (UKIP har till exempel inga nazistiska, rasistiska rötter på samma sätt som SD).

Den andra likheten är att de socialdemokratiska partierna i båda länderna fått allt svårare att hålla fast vid sin traditionellt frihandelsvänliga politik. Det brittiska labourpartiets nye partiledare Jeffrey Corbyn har motsvarigheter på den svenska socialdemokratins vänsterkant. Agitationen mot handelsavtalsförhandlingarna mellan USA och EU (TTIP) har påtagliga isolationistiska inslag. Likaså har en traditionell näringslivsvänlighet kopplats bort från agendan.

Den tredje likheten har att göra med vad som skulle kallas för medias aversion mot överstatlighet. Detta är ett drag som går genom politiken i många västländer. Inte minst i USA går det knappast att hitta någon som vågar framträda som internationalist utan att utmålas som landsförrädare. Den amerikanska presidentvalskampanjen domineras av en våldsam nationalism som förblir i stort sett oemotsagd. Hur ser det ut i Sverige? Knappast mycket bättre, enligt min mening.”

 

2016-02-15

Rysslands agerande skadar svenskt näringsliv skriver Hans Rothenberg, riksdagsledamot (m) i Norrbottenskuriren. Det handlar om att Ryssland nu börjar sätta sig över internationell rättsordning:

”Fallet Yukos handlade om att den ryska staten på politiska grunder ansågs ha exproprierat Yukos tillgångar genom en rad åtgärder som resulterat i att majoritetsägarna förlorat möjligheten att driva det egna företaget. Genom att Rysslands regering nu stiftar lag som öppet ignorerar framtida domstolsbeslut utifrån ECHR och ISDS skapar man en ny situation av laglöshet som i slutändan än mer skadar Ryssland som nation i ett redan prekärt ekonomiskt läge. Svenska investerare och företag i Ryssland lär dra öronen åt sig när landet som man verkar inom nu totalt tycks ignorera domstolsbeslut utifrån internationella domstolar. Ryssland och Putin visar med all tydlighet att man helt enkelt inte vill ha några yttre influenser på den egna sfären och vänder åter ryggen åt samarbete.

Exemplet med Ryssland och Yukos handlar om ISDS (Investor-State Dispute Settlements) som är ett effektivt verktyg för att lösa internationella investeringstvister med stor transparens, flexibilitet och kostnadseffektivitet som också moderniserats under de senaste åren. Just detta viktiga moment som från vänsterhåll kritiseras i samband med frihandelsavtalet EU-USA. Sverige behöver ett växande Ryssland som en god investerings- och handelspartner men med Putins senaste agerande riskerar ryssarna själva att få bita i det sura äpplet.”

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media