Frihandelsavtal med länder i södra Afrika träder i kraft

Svenskar i min generation tänker på ”Enhetsprisaktiebolaget” när vi hör förkortningen EPA, eller möjligen på USA:s mäktiga miljömyndighet om vi intresserar oss för amerikansk miljödebatt.

Men sedan i går finns det en ny och kanske viktigare uttolkning: ”Economic Partnership Agreement”.

Det är det nya frihandelsavtalet mellan EU och fem länder i södra Afrika; Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland. Dessutom är Mozambique på väg att godkänna avtalet och kommer att ingå så snart den processen är klar.

Pressmeddelande här.

Avtalet i fulltext här.

Det träder i kraft den här veckan och betyder att länderna kommer att kunna exportera och importera till och från EU utan tullar eller kvoter. På den afrikanska sidan blir det en del infasning för att skydda inhemsk industri.

Handelsutbytet med länderna i södra Afrika är större än man kan tro.

”The SADC EPA Group consists of six out of 15 members of the Southern African Development Community (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland and South Africa). Angola has observer status and may join the agreement in the future.

The EU is the largest trading partner of the SADC EPA group. In 2015, the EU imported goods worth almost €32 billion from the region, mostly minerals and metals. The EU exported goods of nearly the same value, consisting mostly of engineering, automotive and chemical products. Total trade between the EU and the SADC EPA Group (including Angola) amounts to €63 billion.
In signing the agreement, participants commit to act towards sustainable development, including upholding social and environmental standards. Civil society will have a special role in monitoring the impact of the agreement. The Agreement is also of a new species in that it is the first trade deal that directly supports the economic integration of a specific region, favouring closer links within the six Southern African nations involved.

The EPA creates joint institutions to support dialogue, smooth handling of all trade issues, and monitoring of the impact of the trade deal. The EU will work with its SADC partners to ensure smooth implementation of the agreement, together with regional and national development cooperation bodies.”

Avtalet är mycket uppmuntrande. Det visar tydligt att det finns starka krafter som verkar för frihandel och öppenhet vid sidan av de protektionistiska strömningar som just nu förefaller dominera debatten.

För EU:s del är avtalet kanske inte superviktigt på kort sikt. Men det är desto viktigare för de afrikanska länderna redan i dag. Och på längre sikt kommer naturligtvis även Afrika att industrialiseras, demokratiseras, få tillväxt och bli en allt starkare faktor geopolitiskt. Då är värdet av de ekonomiska banden svårt att överskatta.

Cecilia Malmström skriver på sin blogg:

”Above all, I am pleased that this agreement is in line with the Trade for All strategy that I published last year. Trade cannot be seen in isolation from questions of democracy, the rule of law, or sustainable development. And the SADC EPA is based firmly on these basic principles.

We now need to make sure that we implement this agreement diligently, so that it works in practice as well as on paper. I will do so in close cooperation with business associations, trade unions, consumer groups, environmental and other NGOs, and other civil society organisations. Only in this way will we get the best out of the agreement and make it work as intended.”