Frihandelsavtal mellan EU och Kanada klart (men ändå inte…)

Frihandelsavtalet mellan Kanada och EU är nu klart.

Det vill säga texten är klart, men skall nu översättas och avtalet godkännas av både Kanada och EU. Dessutom är delar av texten om investerarskydd fortfarande öppna för förändringar eftersom Tysklands regering i elfte timmen fått kalla fötter.

Så ett par år till får man räkna med innan avtalet finns på plats och gäller.

Men det är tyvärr det tempo vi måste vänja oss vid när det gäller frihandelsavtal. De berör alla samhällsområden och tusentals samhällsaktörer. Nästan all nationell lagstiftning kring produktsäkerhet, subventioner, arbetsmarknad och etableringsfrihet är utformad i samarbete med särintressen eller har orsakat särintressen: människor och organisationer anpassar sin verksamhet till lagstiftning och subventionssystem och motsätter sig därför förändring.

Dessutom är särintressena per definition organiserade medan allmänintresset är oorganiserat. Bönderna har sina egna politiker som äger jord och skog — den stora massan konsumenter bryr sig ingen om mer än filosofiskt motiverade marknadsliberaler.


Taggar: Kanada
Kategorier: Frihandel, EU