Frihandelsavtal problem för Putin

Frihandelsavtalet TTIP och TPP är ett hot mot både Ryssland och Kina. USA, EU och en rad andra demokratier blir centrum i två handelsområden med stor utvecklingskraft. De olika försöken att stoppa avtalen genom locka med alternativ har hittills misslyckats.

Ryssland må vara på väg att stärka sin militära slagkraft och skickligt öka sin roll i Mellanöstern.

Men på ekonomins område är landet allt mer tandlöst. Oljepriserna ser ut att vara fortsatt låga och just nu riskerar Ryssland att bli ännu mer utanför världsekonomin. Om och när de två stora handelsavtalen TPP och TTIP förverkligas kommer USA, EU och ytterligare ett antal demokratiska länder bli dominerande. Engelskan stärks som världsspråk genom att de stora engelsktalande länderna och de i hög utsträckning engelsktalande nordeuropeiska länderna ingår i båda avtalen.

Till skillnad från det excellenta handlaget när det gäller militärmakt är Ryssland och Putin direkt valhänta när det gäller handelsavtal och mer civiliserade sätt att kämpa om geopolitiskt inflytande. Tydligast är det hur Ryssland har använt sin roll som gasleverantör för att hota sina kunder snarare än försöka knyta dem till sig. Konsekvensen har blivit att många EU-länder blivit ytterst angelägna om att få tillgång till gas, kol och olja från USA.

Nyhetssajten Sputnik, kontrollerad av ryska staten, har TTIP-motstånd som en av sina huvudteman. Även TPP kritiseras.

Det är inte osannolikt att en del av TTIP-motståndet inom EU finansieras av Ryssland. Det finns inga belägg, men Sovjetunionen finansierade olika politiska projekt i väst, bland annat delar av fredsrörelsen.

I fredags gjorde Putin själv ett uttalande om TPP: ”However, the confidential nature of Trans-Pacific Partnership (TPP) hardly facilitates sustainable development of Asia Pacific.” Detta är en typisk formulering från Kreml. Inte direkt hotfull, men ett tydligt deklarerat missnöje från en stormakt som inte tvekar att använda maktmedel. Nog för att få omgivningen att tänka efter två gånger.

Uttalandet kom bara dagarna före toppmötet med Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), en ekonomisk samarbetsorganisation med en rad länder, bland annat Ryssland, Kina och USA samt flera andra länder som även ingår i TPP-avtalet. APEC står för 60 procent av världens BNP och är en ekonomisk maktfaktor men är inte ett frihandelsområde.

Under TPP-förhandlingarna har Kina och Ryssland på olika sätt försökt sätta käppar i hjulet, bland annat genom att locka med frihandelsavtal inom APEC:s ram.

Ryssland och Kina har också drivit The New Silk Road i ett försök att återta initiativet inom handelsområdet från USA och EU.

Hittills har de olika försöken som sagt inte varit överdrivet framgångsrika.

Man kan nog vara säker på att champagnekorkarna kommer smälla i Kreml om TPP och/eller TTIP-avtalen går i stöpet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategorier: Frihandel, TTIP, TPP