Gammal skåpmat i kampen mot frihandel

Motståndet mot frihandel är grundmurat. Även en tidskrift som Foreign Policy publicerar artiklar som i grunden är positiva till protektionism.

Rick Rowden, doktorand vid centret för ekonomisk planering och utveckling Jawaharlar Nehru universitetet i New Dehli skriver om Africa’s Free Trade Hangover.

Argumentationen är den vanliga.  Det har 1) funnits enighet om frihandel, men nu 2) börjar allt fler se problemen och tänka nytt, vilket innebär 3) att de inser fördelarna med industripolitik, subventioner och manipulerade valutakurser för att skapa utveckling. Så har nämligen de rika länderna gjort. De predikar bara frihandel för att få tillgång till utvecklingsländernas marknader och råvaror.

Felet med resonemanget är förstås att det varit ytterst ovanligt med frihandel mellan olika afrikanska länder eller mellan afrikanska länder och resten av världen. Vidare är idéerna om att skapa eller skydda en inhemsk industri genom subventioner och handelshinder inte nya. I praktiken har den typen av idéer funnits i hundratals år, men aldrig fungerat. Det som stämmer är att västvärlden ofta har tillämpat protektionism. Men man har blivit rik trots, inte tack vare, detta.

 


Taggar: Afrika