Gästbloggare Christofer Fjellner: TiSA-avtalet kommer gynna det EU är bäst på

Tjänstehandelsavtalet TiSA kan bli världens mest ambitiösa tjänstehandelsavtal. Det kommer att sätta ribban för liberaliseringen av tjänstehandeln i världen, som sedan kan föras in i de bredare WTO-förhandlingarna om allt går väl. Det vore både häftigt och bra!

EU förhandlar med 22 andra länder i WTO om det nya avtalet för att öppna upp tjänstemarknaderna och förbättra regelverk på områden som licensiering, finansiella tjänster, telekom, e-handel, sjöfart och rörlighet för människor. Tjänstemarknaderna är viktiga för EU. tjänster står idag för 70 procent av EU:s totala BNP och tjänstehandeln för 30 procent av värdet av EU:s totala handel. Tillväxten i digitala tjänster har varit mer än fem gånger så snabb någon annan del av ekonomin.

Det är inga små siffror, inte heller för Sverige. Sveriges tjänstehandel domineras av affärstjänster, tele-, data- och informationstjänster och resor. Värdet på tjänsteexporten uppgick till 282 miljarder, medan tjänsteimporten uppgick till 233 miljarder. Utvecklingen för många svenska företag går dessutom i en riktning där tjänster relaterade till varor man sålt blir minst lika viktiga som försäljningen av själva produkterna.

Ericsson säljer exempelvis inte bara telekommunikationssystem, utan får en allt större del av sina intäkter genom att sälja tjänster kring redan installerade telenät. För Atlas Copco är inte bara försäljningen av maskiner och verktyg viktig, tjänster relaterade till dessa är av minst lika stor vikt. Frihandel för tjänster måste alltså vara av högsta prioritet även för att traditionella industriföretag ska vara konkurrenskraftiga framöver.

Just nu arbetar vi med ett inspel i förhandlingarna i Europaparlamentet och förra veckan röstade vi om det i Strasbourg. Vi har tagit fram ett ganska bra inspel som tar tillvara på EU:s offensiva intressen i förhandlingarna. Den slår fast att digitaliseringen och tjänstefieringen av handeln har öppnat nya möjligheter för företag och konsumenter, men att handelsreglerna inte riktigt har hunnit med i utvecklingen.

Men jag tycker att inspelet har flera svagheter. Den betonar alltför ofta vad vi Europa vill försvara bland nuvarande tjänster snarare än vad Europa kan vinna på ett ambitiöst avtal. Områden där jag krävt att EU ska öppna upp mer är regler för visum och kulturella tjänster. Men EU:s viktigaste offensiva intresse är digital handel och för det krävs dataflöden.

Nästan allt vi gör i dag handlar om data, och överföring av data. Det gäller även handeln. Redan för varor stämmer idag påståendet att ingen vara åker över en gräns utan att data flödar med denna. Det är inte bara internetföretag som kräver dataflöden utan även produktion i moderna värdekedjor. För att kontrollera temperaturen i en jetmotor eller se till att en nytillverkad bil får rätt egenskaper krävs dataflöden. Om vi inte får en pålitlig och stabil dataöverföring mellan parterna i avtalet riskerar detta att bli ett frihandelsavtal för tjänster anpassat för 1900-talet och inte 2000-talet. Det här handlar inte bara om handel på internet eller appar, som i och för sig också får en allt viktigare betydelse i internationell handel.

Dataflöden involverar att personuppgifter förs över gränserna. Vi ska självklart ha ett starkt integritetsskydd men det får inte bli en ursäkt till protektionism eller regler som hämmar vår innovationskraft i onödan. Det finns krafter som vill tvinga företag att lagra all data på servrar inom EU:s gränser eller tvinga dem att sätta upp lokala kontor för varje land data används i. Det vore att lägga en våt filt över Europas ekonomi när vi behöver tillväxt som mest.

Kommissionen får nu ett starkt mandat att förhandla på. De måste använda det fullt ut för att få till ett ambitiöst och modernt avtal. Om något handelsavtal kommer att gynna det Europa är bra på och som vår tillväxt bygger på så är det TiSA.

Christofer Fjellner är ledamot för moderaterna i Europaparlamentet


Kategorier: TiSA