Gästbloggare Hans Rothenberg: Granskningsnämnden går i frihandelsmotståndarnas ledband

I våras anmälde jag SVT-programmet ’Frihandelns pris’ till Granskningsnämnden. Programmet handlade om frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP). Som bekant pågår förhandlingarna fortfarande och har uppmärksammats ytterligare i samband med kontroverserna kring det andra frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA). Den massiva propagandan från Europas vänsterkanter har satt sina spår i opinionen. Därför är det särskilt viktigt att oberoende public servicekanaler tar sig an uppgiften att ge en neutral och balanserad syn på detta kontroversiella ämne. Framför allt att man också låter alla åsikter i ämnet komma till tals under likvärdiga former.

’Frihandelns pris’ visade istället en ensidigt kritisk vinkling kring den kontroversiella tvistelösningsmekanismen ISDS. Samtidigt gavs inte någon person utrymme att förklara, och än mindre argumentera för, en annan uppfattning om ISDS än den kritiska hållning som programmet bygger kring. I slutet av programmet (44:e minuten) säger speakerrösten: >”ISDS har visat sig vara en Pandoras ask med oanade följdverkningar”. Ett uttalande som förstärkte de kritiska röster som kommit till tals tidigare under programmet.

Dokument Utifrån-redaktionen hade dessförinnan inte sänt något program om frihandelsavtalet mellan EU och USA där en annan vinkling presenteras. Ingen information angavs heller i anslutning till programmet om avsikten fanns att ta upp ämnet i kommande program. Mig veterligen har så heller inte gjorts. Därmed har endast en parts version av synen på ISDS dominerat och ensidigt behandlats. Med detta uppenbara menade jag att SVT brast i saklighet då i sammanhanget betydelsefulla ståndpunkter och uppgifter utelämnats. Programmets speaker balanserade inte inläggen, snarare tvärtom då han genom sina kommentarer förstärkte dess legitimitet. Ett ställningstagande gott som något i denna kontroversiella fråga.

Efter sex månaders behandling lät så Granskningsnämnden meddela sitt ställningstagande. Inte oväntat frias ’Frihandelns Pris’ från anmälan om opartiskhet. Man konstaterar att >”… utgångspunkten för programmet – att kritiskt granska tvistlösningsmekanismen ISDS i frihandelsavtal – tydligt framgick.”. >”Nämnden konstaterar vidare att en investeringsrådgivare som förespråkade mekanismen ISDS medverkade i programmet och kommenterade den kritik som riktats mot mekanismen ISDS. Nämnden anser inte att programmet innebar ett ställningstagande mot handelsavtalet TTIP. Programmet strider enligt nämndens mening inte mot kravet på opartiskhet.”.

Således räcker det för Granskningsnämndens krav på opartiskhet att en person medverkar i en kort minut för att det skall balansera den i övrigt femtio minuter långa propagandan mot frihandelsavtalet. Om ett så flagrant vinklat program som ’Frihandelns pris’ kan passera godkänt igenom detta filter hyser jag föga hopp att objektiviteten behöver vara SVT’s signum framöver i frihandelsdebatten. Att Granskningsnämnden går i frihandelsmotståndarnas ledband är illa för frihandeln, den mediala objektiviteten och framför allt – de svenska mediekonsumenterna.
Hans Rothenberg
Riksdagsledamot (M)