Gästbloggare Henrik von Sydow: Boston-området det nya Silicon Valley

Kunskap, kapital och en stark startup-kultur. Och kulturellt lika Sverige. Efter besök på och möten med svenska företag, forskare och entreprenörer i det ekonomiskt växande Boston-området blir potentialen tydlig för ökad handel mellan Nordöstra USA och Sverige. Frihandelsinitiativet TTIP öppnar dörren till en växande och dynamisk kunskapsekonomi.

”Här finns massor med smarta människor”, säger den unge studenten och startup- entreprenören i Boston och ler. Vid möten med studenter på Harvard och MIT blir kunskapskoncentrationen i staden uppenbar. De många universiteten och studenterna präglar stadsbilden och i Bostonområdet finns en höggradig densitet av framgångsrika universitet. Det finns gott om dom. Här finns också en stark start up-kultur och ett ungt entreprenörskap som präglar Boston och gör staden ”vibrant”. Studenterna skapar och startar företag i större utsträckning än förr, vilket syns såväl på campus-områden som i de många företagsbyar och inkubatorer som samlar unga nystartade företag.

”I New England finns mer kapital per capita än i Silicon Valley, och mindre konkurrens om investeringarna”, framhåller den svenska juristen som driver bolag i Boston och som särskilt intresserat sig för svensk-amerikanska handelsförbindelser. Möjligen än mer överraskande än den starka startup-kulturen är de många kapitalstarka investerarna i området. Kunskapen, kapitalet och startup-kulturen gör nordöstra USA till en synnerligen dynamisk del av USA. Och i samtalen med forskare, företagare och investerare blir det uppenbart att det finns ett stort intresse för svenska idéer och innovationer.

Nordöstra USA är högst sannolikt den delen av USA som inte bara geografisk utan också kulturellt ligger närmast Sverige. Här står också Sverige som gott exempel där våra varumärken, våra produkter, våra innovationer och ”den svenska modellen” ger uppmärksamhet och skapar intresse.

”Det finns potential för match-making Boston-Stockholm/Uppsala” lyfts återkommande fram efter det välbesökta mötet och under minglet på Svensk-Amerikanska handelskammaren i New England. ”Det finns en stark efterfrågan på svenska idéer och innovationer”, upprepas i samtalen. Återkommande är också att utbytet mellan universitet i Boston-området och universitet i Stockholm och Uppsala driver ett konkret intresse för investeringar, affärer och handel. Svensk produktuveckling inom financial tech, life science och infrastructure ses som särskilt intressanta investera i och för oss att exportera till en stark köpkraft i Nordöstra USA.

För att idéer, investeringar ska förverkligas till gagn för jobb och tillväxt på båda sidor Atlanten är förutsättningar för handel och affärsöverenskommelser mellan Europa och USA centrala. Enbart signalen av en uppgörelse som syftar till förenklad handel och lägre exportkostnader skulle synliggöra potentialen och skulle få fler svenska företagare och entreprenörer att våga närma sig den amerikanska marknaden. Och förstås skulle slopandet av besvärliga tulltariffer och byråkrati och lägre kostnader med lägre tullar ger bättre förutsättningar för export från Sverige till USA.

Vår tradition av både migration till och handel med USA är lång. Det är glädjande att banden över Atlanten ser ut att kunna stärkas ytterligare med frihandelsinitiativet. Det är inom räckhåll att helt avskaffa tulltariffer på industriprodukter i handel mellan USA och EU. Så kallade nolltullar skulle underlätta exporten av, till exempel, IT, medicinteknik och förstås också industriprodukter till USA.

Väl åter i Sverige väcks allt större frågetecken vilken handelspolitik en möjlig rödgrön regering som stöds av Vänsterpartiet kommer genomföra. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uttryckt sig i skarpa ordalag kring frihandel i allmänhet och TTIP i synnerhet. Socialdemokraterna lyfter inte i opinionsmätningar utan istället är det Vänsterpartiet som växer. Med V och MP i eller som stöd för en eventuellt S-regering äventyras det svenska stödet för ett frihandelsavtal mellan USA och Europa och därmed hotas många jobb inom svensk exportindustri – och potentialen till nya jobb i växande tjänstesektorer begränsas.

Med förstärkt frihandel över Atlanten är situationen för svenska företag och exportindustri en annan. Då öppnas för mer utbyte av innovationer, investeringar och ökad handel mellan de delar av USA som jag just besökt och Sverige där jag bor. Till gagn för jobb och tillväxt i vår del av världen. Moderaterna och alliansregeringen är en garant för att processen för ökad frihandel mellan Europa och USA fortsatt drivs på. Hur skulle Socialdemokraterna agera i regeringsställning tillsammans med frihandelsfientliga partier? Frågan blir allt mer i relevant i takt med Vänsterpartiets växande opinionsstöd. Vilka svar kan Magdalena Andersson (S) ge till den svenska exportindustrin – och till svenska entreprenörer och innovatörer som vill pröva nya och större marknader?
Henrik von Sydow (M)
Ordförande i riksdagens skatteutskott


Kategorier: TTIP, USA, Gästbloggare