Gästbloggare Jennie Nilsson (S): Vår export måste växa där världen växer

Sverige är en liten marknad och för att svenska företag ska kunna växa och anställa fler behöver de nå nya och fler kunder världen över. Norden och Europa kommer att fortsatt vara viktiga marknader men fler företag behöver också nå ut till växande marknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika. När fler svenska företag ges möjlighet att exportera till de växande ekonomierna skapas fler jobb i Sverige.

Efter nedgången som följde av finanskrisen 2008-2009 har exportens återhämtning varit svag och det är den inhemska konsumtionen som varit dragloket i svensk ekonomi på senare år. Sveriges export har tappat i jämförelse med andra länder och utvecklingen behöver vändas. Svenska företag riskerar annars att missa stora delar av världens förväntade tillväxt.

Därför har regeringen, i dialog med näringslivet, tagit fram en ny exportstrategi som ska ge exportstöd på plats i tillväxtmarknaderna, att göra så att fler företag hittar och tar del av det exportstöd som finns och att svenska företag vinner de stora affärerna och upphandlingarna världen över. Men regeringen tar även ett bredare grepp, med satsningar på att öka turismen och de utländska investeringarna i Sverige, för att göra Sverige mer känt utanför Europa och för att locka hit utländska talanger inom utbildning och forskning.

För att åtgärderna ska börja genomföras har regeringen avsatt 150 miljoner kronor för år 2016 och investerar totalt 800 miljoner kronor fram till och med år 2019 i syfte att förverkliga strategin.

Som en liten nation är det viktigt för oss att fler svenska företag finns och skördar framgångar på den globala marknaden. Närvaron på den hårt konkurrensutsatta globala marknaden bidrar också till industrins innovationskraft. Handeln med övriga världen är en viktig förutsättning för att klara jobben i Sverige. Svensk export behöver växa där världen växer. På så sätt hänger vårt lands ekonomiska politik, tro på frihandel och en stark välfärd ihop.
Jennie Nilsson (S), ordförande för riksdagens näringsutskott.