Gästbloggare Tina Acketoft: Socialdemokraterna måste hålla sin handelspositiva linje

För ett par veckor sedan presenterade EU-kommissionen, med Folkpartiets Cecilia Malmström i spetsen, nya förslag till förhandlingarna om TTIP. Kommissionen tar fasta på hur avtalet på bästa sätt ska främja en hållbar utveckling, bevarandet av ekologisk mångfald och goda arbetsvillkor – tre mycket viktiga utmaningar som EU och USA gemensamt ska ta sig an.

Världen och inte minst Sverige behöver frihandel. En fri och öppen marknad med konkurrens bidrar till en mängd positiva effekter. Den liberale tänkaren och nationalekonomen Adam Smith uttryckte redan 1776 i sin bok Nationernas välstånd att politikens mål bör vara att skapa välstånd för medborgarna. Drygt 200 år senare vet vi liberaler att välstånd bäst skapas genom näringsfrihet och frihandel mellan människor och nationer och att frihandel lyfter fattiga länder ur fattigdomen.

Utöver jobb och välstånd bidrar handel och samarbete mellan länder också till att relationer och gemensamma värderingar stärks mellan människor. Det gäller i allra högsta grad demokrati och mänskliga rättigheter vilket EU är ett utmärkt exempel på – länder som i alla tider krigat med varandra är numera viktiga och nära handelspartner.

Sedan 2013 förhandlar EU med USA om ett omfattande handelsavtal, det så kallade TTIP. Parterna är världens två största ekonomiska och demokratiska områden som tillsammans skulle kunna sätta agendan för mer hållbara och rättvisa handelsavtal.

TTIP skulle dessutom ge både den europeiska och amerikanska ekonomin en knuff i rätt riktning och också betyda mycket för Sverige som redan idag har Förenta staterna som en av de största handelspartnerna – över 120 000 svenska jobb är idag direkt kopplade till vår export till USA. Förutom den förenkling för företag och kunder som skulle följa av gemensamma regler och standarder skulle TTIP också innebära en ökad konkurrens mellan företagen, vilket i sin tur leder till sänkta priser och en större valfrihet för konsumenten i takt med att utbudet ökar.

För en liberal är det uppenbart att TTIP kan bli ett modernt handelsavtal som tar ansvar för demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling – och som skapar ökad tillväxt på båda kontinenterna. Att då i dessa tider tacka nej till ytterligare samarbete och frihandel med skräckpropaganda om klordoppade kycklingar och hotad arbetsrättslagstiftning som konsekvent och tydligt har motbevisats av kommissionär Malmström med flera, ter sig minst sagt oupplyst och på gränsen konspiratoriskt och det är min förhoppning att socialdemokraterna orkar hålla sin positiva linje till handelsavtalet och sina partners handelsskeptikerna miljöpartiet och vänsterpartiet stången.

Tina Acketoft
Riksdagsledamot, Skåne län västra
Vice gruppledare, EU-politisk talesperson (L)
Member of Parliament, Spokesperson on European Affairs