Gätsbloggare Cecilia Wikström: Sveriges företag behöver EU

Sverige är ett unikt land på många sätt. Tack vare att våra naturresurser finns spridda från norr till söder, så medförde industrialiseringen och framväxten av basindustrin ett uppsving för hela landet och inte bara i de största städerna. Inte mycket har ändrats – industrierna återfinns idag på orter som Västerås, Karlskoga och Ludvika. Sveriges ekonomi är fortfarande till mycket stor del beroende av vår basindustri, av skogen och av stålet, liksom för 100 år sedan. Och precis som förr är vår industri djupt exportberoende. Det är därför som EU:s inre marknad är så viktig för våra svenska företag. Ett fungerande Europa med öppna portar mot omvärlden är nyckeln till vår välfärd.

Vi måste inse att Sverige skulle gynnas av att helhjärtat delta i samarbetet. Basindustrin får tyvärr betala ett högt pris för den osäkerhet som följer med en lokal valuta och Sveriges konkurrenskraft försämras just nu på grund av den allt starkare kronan. Vi måste fråga oss om det på sikt verkligen är bra för ett exportberoende land som Sverige att ha en valuta som inte följer samma rytm som dess viktiga handelspartners.

Samtidigt som många av EU:s länder drabbats mycket hårt av den finansiella krisen, måste vi komma ihåg att vi lever i en av världens rikaste och mest välmående regioner. EU:s befolkning utgör 7 procent  av världens befolkning, men står för mer än 20 procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens starkaste handelsområde.

Just nu diskuteras ett omfattande frihandelsavtal mellan EU och USA. Tillsammans omfattar EU och USA ungefär hälften av världens samlade BNP och redan idag motsvarar de amerikanska investeringarna i Europa ofattbara 1900 miljarder euro. Dessa investeringar upprätthöll under förra året 4,2 miljoner jobb i Europa. Ett frihandelsavtal med USA väntas kunna höja Europas BNP med 86 miljarder euro per år och skapa nästan 500 000 nya arbetstillfällen.

Genom samarbetet på Europanivå har vi lyckas riva handelshinder vilket gör det enklare för företag att erbjuda sina varor och tjänster i andra länder. Vi sammanför världsledande forskare i europeiska länder för att lösa morgondagens utmaningar inom forskningsområden som medicin och energi. Detta kommer att medverka till att europeiska företag kan fortsätta vara innovativa och framgångsrika i framtiden. Genom gemensam lagstiftning och med höga ambitioner kan vi se till att vara med och skapa globala standarder för miljöskydd utan att tynga våra företag med 28 länders olika uppsättningar av snarlika nationella regler.

Vi måste våga se sambanden, och inse att för vårt välstånd och vår välfärd i Sverige, är det avgörande att EU:s inre marknad försvaras och utvecklas. På samma sätt är det avgörande att EU med omfattande frihandelsavtal öppnar dörrarna för våra svenska företag att verka internationellt. Tullar och gränsvakter hör till historien i vår vision av EU och världen. Sveriges företag behöver EU – och EU behöver vara en ledande aktör i världen.

Vi folkpartister ser möjligheterna i det Europeiska samarbetet. Detta ska dock inte misstas för en naiv tro på att alla tankar som tänks i Bryssel per definition är väl tänkta, utan som en genuin vilja att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem och att inse styrkan och möjligheterna i samarbetet i vår union. Dessvärre är Folkpartiet relativt ensamma om det i Sverige idag, men vi hoppas naturligtvis att merparten av medborgarna i Sverige kommer att inse att i globaliseringens tid är inget litet land framgångsrikt på egen hand. Det är tillsammans som vi kan vara starka, också i framtiden.

Cecilia Wikström, (FP) Europaparlamentariker


Taggar: Wikström, Euro
Kategorier: Frihandel, EU, USA