Global makt fokus i ny rapport om TTIP

TTIP har inte bara ekonomisk betydelse i meningen ökat välstånd. Avtalet kommer också att spela en roll för maktbalansen i världen.

Erik Brattberg har för tankesmedjan Frivärld skrivit den hittills mest insatta analysen av hur TTIP kommer att påverka världens geopolitiska förhållanden.

Sammanfattningsvis skulle TTIP-avtalet ha en positiv inverkan på tre områden:

  1. TTIP kan hjälpa EU att få ordning på sina upplevda eller verkliga ekonomiska problem. Oberoende av hur stor den ökade ekonomiska tillväxten blir som ett resultat av TTIP är avtalet i sig närmast gratis. Det innebär inga stora investeringar eller uppoffringar att få avtalet på plats. EU kommer att också att ha visat en förmåga att samla sig till stora, svåra och långsiktiga beslut. Demokratin som sätt att styra samhällen visar sin styrka. Ett energisamarbete inom ramen för TTIP skulle minska EU:s beroende av Ryssland. Bättre ekonomi spelar dessutom roll för den militära styrkan inom EU.
  2. Västvärldens ekonomier utgör en allt mindre andel av världsekonomin. Ett tätt ekonomiskt samarbete som sträcker sig från Hawaii till Rumänien och från Medelhavet till Polcirkeln kommer stärka västvärlden. På det ekonomiska området är EU och USA i stort sett jämbördigt, vilket inte gäller den militära styrkan där USA är helt överlägset.
  3. Om USA och EU kommer överens om standarder och principer för miljö-, arbetsrätt och produktsäkerhet på den höga nivå som gäller i de båda ekonomierna kan dessa etableras som världsstandarder som även Kina tvingas anpassa sig till. Till detta kommer att TTIP blir ett avtal som även länder utanför USA och EU kan ansluta sig till. Turkiet har redan signalerat intresse. Allt detta kommer i sig innebära en handelsliberalisering och även stärka västvärldens ställning i en allt mer multipolär värld.

Perspektivet kan förefalla lite väl inriktat på internationella maktförhållanden. Vi brukar ju annars tala om frihandel huvudsakligen i termer av fred och samarbete. Men tyvärr är inflytandesfärer och konflikter om marknader, råvaror och strategiska hållpunkter fortfarande en del av verkligheten. Ryssland har svårt att göra sig gällande på en världsmarknad där enbart pris, kundnytta och förädlingsvärden är avgörande. Kina bygger fortfarande sitt inflytande på storlek och låga produktionskostnader snarare än innovationsförmåga. Vi har alla många kinesiska produkter, men kan knappast nämna ett enda kinesiskt varumärke. Båda ländernas ledningar har en jämfört med oss polariserad och närmast paranoid föreställningsvärld. Detta går inte att önska bort.

För svensk del är TTIP helt avgörande om vi skall ha något som helst inflytande eller inte. Vi kan ha inflytande genom EU och EU:s inflytande över världsekonomin är starkt beroende av TTIP.