Globaliseringen består av många olika delar

Globaliseringen består av en rad faktorer. Frihandel bör inte slentrianmässigt blandas ihop med andra frågor.

I en artikel i Aftonbladet skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf en i huvudsak sympatisk artikel om öppenhet, globalisering och migration.

Problemet med artikeln är att Lööf skriver som om det handlar om en enda företeelse och ett samlat politikområde.

Men ”globalisering” består av en rad olika faktorer.

För det första frihandel. Att varor kan korsa gränserna med minsta möjliga tullar, kvoter och andra artificiella handelshinder.

För det andra den fria rörligheten av kapital; att betalningar, investeringar och vinster får vara oberoende av nationsgränser.

För det tredje den fria rörligheten för digital information.

För det fjärde den fria rörligheten för människor som skall göra affärer, arbeta, studera, turista.

För det femte frågan om den fria rörligheten för människor som är på flykt enligt någon definition av termen. Det är i praktiken bara den frågan som just nu är kontroversiell inom EU och många andra delar av världen. Inte ens Donald Trump är egentligen emot global handel. Han har dock den mycket märkliga uppfattningen att USA i handelsfrågor blir lurat och utnyttjat av alla andra länder — att USA:s handelsförhandlare och politiker historiskt sett alla blivit blåsta av sina motparter.

Och för det sjätte finns det förstås en geopolitisk och säkerhetspolitisk dimension av globalisering.

De övriga aspekterna präglas också av en del mer eller mindre besvärliga politiska kontroverser, men inget som kommer i närheten av de sprängkraft som flyktingfrågan har fått de senaste två decennierna.

Frihandelsbloggen har inget uppfattning om migration och asyl utöver en allmänt humanitär inställning att människor i nöd bör få hjälp.

Frihandelsbloggens linje är att rörligheten av varor, tjänster, kapital, information och människor som är relaterade till detta bör vara så fri som möjligt.

I praktiken att EU är ett gott exempel på hur detta kan förverkligas.

Härvidlag skiljer sig inte bloggens uppfattning från vad som är majoritetsuppfattningen bland svenska politiker och EU:s ledare.

Globaliseringen består av olika faktorer som är mer eller mindre sammanflätade, men också bör styras av olika politisk logik och normsystem. Handel är i huvudsak en fråga om välstånd och frihet för medborgare och företag på det ekonomiska området. Flykting och asylpolitiken handlar i huvudsak om humanitära överväganden.