Handel framhålls i regeringsförklaringen men ingen handelsminister

I Löfvens regeringsförklaring finns ett stycke om handel. Ordet export nämns. Det skall jämföras med den tidigare regeringsförklaringen, den från 2010, där det helt saknas stycken om om handel och export. Orden nämns inte.

”Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen kommer att arbeta för progressiva internationella handelsavtal och riva handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen och människors hälsa. Handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade beslut. Vi ska verka för en global ordning mellan arbete och kapital som säkrar en internationell ekonomi som gynnar alla och kuvar ingen.”

Stycket är öppet för tolkningar, men det är klart att ingen skrivning direkt utesluter någonting när det gäller de handelsavtal som EU för tillfället förhandlar.

Samtidigt är det oroande att det inte längre finns en särskild handelsminister.

Även om näringsminister Mikael Damberg gissningsvis är den som kommer att hålla i handelsfrågorna är det klart att detta innebär avsevärt mindre fokus på handeln. Den som är cynisk kan säga att det kanske är lika bra. Men å andra sidan kommer EU de närmaste ett-två åren att förhandla fram det största handelavtalet någonsin i världshistorien. Sverige kan ju tänkas ha några intressen, egenintressen eller av principiell art, som behöver bevakas.

Klart är att Sverige, som är ett land som är starkt handelsberoende och traditionellt pådrivande i frihandelsfrågor, får en svagare röst i EU. Med tanke på att protektionismen i EU-parlamentet har blivit starkare är det synd.