Handelsavtal och internationell skiljedom till stöd för fackliga rättigheter

Kritiker mot TTIP brukar skjuta in sig på att systemet med internationell skiljedom (ISDS) är ett verktyg enbart för företagen att driva sina intressen. Men internationell skiljedom kan användas även för att används skiljedom för att driva på fackliga rättigheter.

Enligt tidningen Arbetsvärlden stämmer USA:s regering och facket Guatemala för landets usla arbetsförhållanden:

”2006 tecknades handelsavtalet CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement), mellan USA och ett antal länder i Centralamerika. I det står inskrivet vissa krav om arbetsrätt, precis som i de flesta internationella handelsavtal. Sedan avtalet tecknades 2006 har dock Guatemala systematiskt brutit mot klausulerna om arbetsrätt, och USA drar nu därför landet inför rätta i en skiljedomstol.”

USA har som praxis att ha med arbetsrättsklausuler i sina internationella handels- och investeringsavtal. Syftet är att USA:s industri inte skall missgynnas på grund av att konkurrentländer har allt för dåliga löner av arbetsförhållanden.

Guatemala är ett av de länder som har absolut sämst villkor för facket. Fackligt aktiva kan få sparken och fackliga aktivister mördas, misshandlas eller kidnappas.

ILO har hittills varit maktlöst.  Organisationen har inte möjlighet att utdöma några kännbara straff mot länder som bryter mot dess konventioner.

Men om skiljedomstolen finner att Guatemala brutit mot CAFTA kan det innebära cirka 15 miljoner dollar i ekonomiska sanktioner: pengar som den guatemalanska regeringen får betala direkt till fackföreningsrörelsen, eller till reformer som syftar till att stärka arbetsrättsliga institutioner i landet.

Det handlar om ett särskilt skiljedomsinstitut för arbetsrätt där stater kan stämma varandra, men det viktiga är att USA och i det här fallet även facken kan stödja sig på innehållet i ett handelsavtal.

 

 

 


Taggar: Guatemala, ILO
Kategorier: Frihandel, ISDS