Handelshinder ger upphov till godtycke och korruption

Christofer Fjellner ger i Expressen ett utmärkt exempel på varför frihandel är viktigt inte bara för att minska tullar och kvoter, utan även för att minska godtycke och i värsta fall korruption.

Här handlar det om mobilladdare, en relativt billig och enkel produkt och Sverige, som är en rättsstat där vi i normalfallet inte har korrumperade tjänstemän. Här är godtycket mest irriterande.

Men med andra produkter och andra länder är godtycket som handelshinder för med sig också en ”affärsmöjlighet” som drabbar fattiga människor.

Det är alltid värt att påpeka: handelshinder är alltid, utan undantag, skadligt. Oavsett om vi ser till den globala ekonomin, enskilda länder eller individer.

 

 


Taggar: Fjellner
Kategorier: Frihandel