Handelsnyheter från EU den 1 till 15 mars

  • I går, den 29 februari, möttes TTIP-förhandlarna igen för att utbyta förhandlingsbud kring offentlig upphandling. Dessa skall diskuteras under tre dagar i USA.
  • Samma dag återupptogs förhandlingarna mellan EU och Japan. Icke-tariffära handelshinder,  offentlig upphandling och geografiska indikatorer kommer åter upp på bordet.
  • Den 3 mars kommer Cecilia Malmström delta i EU-ASEAN:s årliga samtal i Thailand.
  • Den 9 mars kommer Cecilia Malmström att möta USA:s förhandlare i Washington D.C. för att öka på tempot. Målet är att så många knäckfrågor som möjligt skall vara lösta innan sommaruppehållet i Augusti.
  • Den 14 mars möts INTA-kommitténs medlemmar att mötas för att diskutera EU:s ekonomiska samarbetet med Latinamerika. De kommer också att svara på frågor från parlamentet om förnyade förhandlingar.
  • Samma vecka kommer parlamentet att diskuterar kommissionens uppföljning av de rekommendationer för förhandlingarna som EU-parlamentet beslutade under 2015.

 


Taggar:
Kategorier: EU