Har ISDS försvunnit ur TTIP?

Inför den fjärde förhandlingsrundan om TTIP som börjar den 26 mars har under ett par dagar (den 17 och 18 februari) EU:s handelskommissionär Karel De Gucht mött sin motpart i USA,  Michael Froman i Washingon.

Pressmeddelandet.

De Guchts tal.

Det är uppenbart att De Gucht går en balansgång. Dels understryker han vikten av handel, av att ta bort eller sänka tullar och andra handelshinder, men han är också mycket tydlig i att inte utmana de protektionistiska krafter som är oroliga för (eller säger sig vara oroliga för) att TTIP-avtalet skall innebära någon form av avregleringar när det gäller nationella produktregler.

Konfliktlösningsmekanismer (ISDS) nämns  inte i vare sig talet eller pressmeddelandet. Frågan är om dessa helt har försvunnit ur förhandlingarna?

Mycket tyder på det.

Utan att vara expert på EU-kremlologi kan jag inte se någon formulering i texterna som skulle kunna tjäna som bakdörr.


Taggar: De Gucht, Froman
Kategorier: Frihandel, TTIP, USA, ISDS