Har TTIP strategisk betydelse?

Judy Dempey på tankesmedjan Carnegie Europe ställer regelbundet en fråga till olika experter knutna till institutet.

Denna gång är frågan om TTIP har strategisk betydelse för EU och USA. ”Strategisk” betyder i detta fall om avtalet har en avgörande, långsiktig betydelse — inte nödvändigtvis av militär art.

Tio personer svarar. Bland annat Fredrik Erixon och Daniel Hamilton.

 


Kategorier: TTIP