Hollands ordförandeskap i EU — vad prioriteras inom handel

Holland är nu ordförandenation i EU.

Under halvåret kommer det göras fem prioriteringar:

  • Att avsluta förhandlingarna om TTIP under 2916. I februari räknar man med att nästa förhandlingsrunda skall starta. Den kommer främst behandla offentlig upphandling. Går den bra finns det möjlighet att komma i gång med slutförhandlingarna under det holländska ordförandeskapet.
  • Japan och EU har förhandlingar om ett frihandelsavtal. Men en stor del av knäckfrågorna är fortfarande på förhandlingsbordet; jordbruksprodukter, verkstadstekniska produkter, offentlig upphandling och non-tariff measures (NTMs), det vill säga nästan alla typer av handelshinder utom tullar. Det är minst sagt oklart om förhandlarna kommer att klara av allt detta på sex månader.
  • Det formella klubbandet av CETA-avtalet mellan Kanada och EU. Den juridiska genomgången bör vara klar de närmaste månaderna vilket lägger grunden för att avtalet skall kunna godkännas av EU-parlamentet och träda i kraft till 2017.
  • Samtal om ”Marknadsekonomisk status för Kina”. Kommissionen förväntas komma med ett förslag om hur man vill göra med antidumpningstullarna mot Kina. En lösning på de kontroversiella frågorna kommer förmodligen inte att kunna antas innan det Slovenska ordförandeskapet om ett halvår. Den 11 december är deadline för ett beslut.
  • Ytterligare två viktiga frågor finns på bordet. Dels regleringen av så kallade konfliktmineraler och dels ett tillägg till anti-tortyr-lagstiftningen från 2005.