Inget rent spel från Kina — men vad går att göra åt det?

Kina är inte ett land som andra i handelssammanhang. Företag och stat är intimt sammanvävda och det saknas transparens i alla led. Mycket talar också för att Kinas ledarskap har en revanschistisk inställning och vill öka Kinas makt på alla områden. Handelspolitiken är ett av verktygen. Men vilka motåtgärder som kan användas är inte självklart. Få hot biter på en elit som är hotad av något.

Moderatledaren Ulf Kristersson varnar i DI för naivitet när det gäller frihandel med Kina.

”Jag tycker det är problematiskt att vi accepterar vissa spelregler när det gäller Kina, som vi aldrig skulle acceptera när det gäller andra länder”, säger Ulf Kristersson.

”Den ömsesidighet som borde gälla i internationell handel och internationella affärsrelationer gäller inte när vi pratar om Kina. I längden är det en problematisk utveckling.”

Han vill inte kommentera Geelys köpräd i AB Volvo och Daimler specifikt, men efterlyser ett nyktrare svenskt förhållningssätt till ”Kinas maktambitioner”.

”Jag tycker inte att vi ska tillhöra de länder som nästan systematiskt säger att här finns inga problem över huvud taget, för så uppfattar jag den svenska hållningen just nu. Vi ska se det mer för vad det är”, säger han.

”Det är en sak när transparenta företag i länder som är bundna av internationella ömsesidiga villkor tävlar med varandra i en sund global konkurrens. Det är inte självklart samma sak när det gäller företag som vi inte vet särskilt mycket om, som inte är transparenta och som av allt att döma har mycket stark politisk uppbackning från det kinesiska kommunistpartiet.”

Kristersson har i allt väsentligt rätt. Det finns inget sådant som företag oberoende av staten i Kina. Ingenting i Kina är oberoende av staten och kommunistpartiet. Den som motsätter sig staten blir trakasserad, fängslad eller i värsta fall avrättad.

Men det är viktigt att se att det finns en rad olika delproblem som måste hanteras på olika sätt.

För det första handlar det om kinesiska uppköp och investeringar i Sverige eller inom EU. Där är det förstås rimligt att vara skeptisk till köp av exempelvis hamnar, infrastruktur med karaktären av tekniska monopol eller försvarsindustri.  Att förlora kontrollen över teknologi som är strategiskt viktig och som kanske är framtagen genom offentlig finansiering är direkt dumt.

För det andra problemet med att företag från EU som investerar i Kina tvingas samarbeta med kinesiska företag eller på annat sätt ställs under stor kinesisk insyn. I många fall är förutsättningen för investeringar i Kina att företag delar med sig av teknologi.

Och för det tredje problemet med priskonkurrens när kineserna exporterar produkter som på ena eller andra sättet är subventionerade.

Det är egentligen bara det förstnämnda problemet som är hanterbart. Visserligen är det ett ingrepp i äganderätten att aktieägare i ett företag inte få sälja till vem de vill och få bästa pris. Men det går rimligen att hantera och större företagsaffärer är ändå ofta beroende av tillstånd från olika myndigheter.

Det andra problemet, med hårda krav för att etablera sig i Kina är mer svårhanterat. Att hindra entreprenörer från att försöka etablera sig i Kina och styra vilka villkor de kinesiska myndigheterna ställer är förstås närmast omöjligt.

Det tredje problemet, att den kinesiska exporten är dumpad (om den nu är det), kan hanteras med tullar. Problemet med det är att kineserna slår tillbaka.

Exempelvis drabbas nu USA:s bönder av att Trump aviserar antidumpningstullar när det gäller stål och aluminium från Kina. Kineserna svarar med samma mynt, men mot sin import av durra och soyabönor från USA. Kina köper 80 procent av durran och över 30 procent av sojabönorna. Att tappa delar av den marknaden är förstås smärtsamt. Kina kommer dessutom börja köpa av andra leverantörer vilket gör det svårt att återta förlorade marknadsandelar den dag handelskriget tar slut.

Men det är förstås inte bara Kina som slår tillbaka när USA handelskrigar. Krånglet med NAFTA har fått Mexiko att se sig om efter nya leverantörer av korn. Ökningen av importen från Brasilien mellan 2016 och 2017 var 970 procent.

Slutsatsen är att även om Ulf Kristersson har rätt i att man inte får ha en naiv syn på Kina är det inte självklart vilka åtgärder som kan användas. Ett problem med Kina är förstås den hårda kontrollen och frånvaron av demokrati. Det finns ytterst få hot som biter på en elit som sällan själva drabbas ekonomiskt och inte kan röstas bort.

Mer läsning på temat: Intressant artikel om Kinas investeringar i Kvartal av Kristina Sandklef.

 

 

 


Kategorier: Frihandel