ISDS kan vara bra för miljön

Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skriver i Miljöaktuellt om att ISDS, det vill säga skiljedomsförfarande i stället för nationella domstolar, inte alls behöver vara negativt för miljön.

Tvärt om kan detta vara en mekanism för att sätta kraft bakom internationella överenskommelser på miljöområdet.

Intressant perspektiv med tanke på att ISDS-mekanismen är vänsterns kärnargument mot TTIP-avtalet. De förutsätter av någon anledning att den med automatik är negativ för produktsäkerhet, miljö och konsumentskydd. Vilket naturligtivs är en vanföreställning. I grunden handlar ju allt om vad som står i avtalet. Inte om i vilken institution man löser tvister.

 


Kategorier: ISDS