Johan Norberg, June Arunga: Frihandel ger fattiga ett bättre liv

Mycket bra om hur frihandel ger fattiga bättre liv. Johan Norberg och June Arunga från Kenya hos John Stossel. Norberg är alltid bra, men Arunga är ännu mer övertygande genom egna erfarenheter av hur handel har gett Kenyanerna ett bättre liv.


Kategorier: Frihandel