Jorbrukssektorn ofta problemet för frihandeln

Newsweek skriver om de havererade WTO-förhandlingarna.

Indien hoppade av i sista sekunden. Anledningen var att Indien inte ville ge upp sina möjligheter att subventionera och lagra jordbruksprodukter.

Nu pågår en debatt om WTO:s framtid och hur man skall fortsätta arbetet. Vissa vill gå vidare utan Indien, medan andra menar det det är orimligt att gå vidare utan en av världens största länder. Andra vill fortsätta arbetet för att få till stånd ett globalt avtal, medan andra återigen vill försöka skapa avtal mellan grupper av länder. Det är helt enkelt inte möjligt att att få 153 länder att vilja samma saker och gå framåt i samma takt.

Det är dock lätt att konstatera att problemen för frihandelsavtal nästan alltid hänger samman med jordbrukssektorn. Att livsmedelsförsörjningen oroar indier är lätt att förstå, även om de drar radikalt felaktiga slutsatser. Men även när det gäller TTIP är jordbruket och maten ett centralt problemområde. Lantbrukarna är helt enkelt för starka politiskt och mat väcker orimligt mycket känslor.


Taggar: Indien
Kategorier: WTO