Junckers budskap är glasklart — eller kanske inte

Att försöka förstå vad EU-politiker egentligen tycker är en mångmiljonindustri.

Frågan är om den producerar något som helst mervärde. Men det är i vilket fall intressant.

Jean-Claude Junckers tal inför parlamentet den 22 oktober förefaller glasklart när det gäller ISDS. Det blir inget av med det:

”Let me once again state my position clearly, that I had set out on 15 July in front of this House and that you will find in my Political Guidelines: My Commission will not accept that the jurisdiction of courts in the EU Member States be limited by special regimes for investor-to-state disputes. The rule of law and the principle of equality before the law must also apply in this context.

[—]

I had thought my commitment on this point was very clear but I am happy to clarify and reiterate it here today as a number of you have asked me do so: In the agreement that my Commission will eventually submit to this House for approval there will be nothing that limits for the parties the access to national courts or that will allow secret courts to have the final say in disputes between investors and States.”

Men samtidigt skjuter han över frågan till Frans Timmermans, som är vice ordförande i kommissionen och ansvarig för (bland annat) frågor om mänskliga rättigheter och lagstiftning:

”I have asked Frans Timmermans, in his role as First Vice-President in charge of the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, to advise me on the matter. There will be no investor-to-state dispute clause in TTIP if Frans does not agree with it too.”

Detta är uppenbart dubbla budskap. ”Jag bestämmer att det blir inget ISDS, men jag skall fråga en annan person om saken”.

Dessutom är det uppenbart att ISDS finns med i tusentals frihandelsavtal  som EU har undertecknat och mellan många andra stater i världen. Det är helt enkelt ganska svårt att hävda att detta skulle strida mot principerna om lagstyre eller likhet inför lagen, eller att ISDS bygger på ”secret courts”. Skiljedom är ett öppet och offentligt reglerat system som funnits i decennier. Det handlar inte om ”privat domstolar” som några frifräsande affärsjurister har hittat på just för TTIP.

Det är helt enkelt fullt förenligt att ha en ISDS-klausul i TTIP-avtalet utan att det strider mot det Juncker säger i sitt tal.

Det låter som om Juncker tidigare målat in sig i ett hörn för att säkra sin position som kommissionsordförande och nu försöker hitta vägar ut.

Frågan är nu vad Franciscus Cornelis Gerardus Maria ”Frans” Timmermans kommer att säga?

 

 


Kategorier: EU, TTIP, ISDS